Kalendarium

Forum Dyskusyjne „Rynek paliw płynnych 2017. Wybrane zagadnienia”

 

 

Konferencja towarzyszyła XXIV Międzynarodowym Targom STACJA PALIW 2017

 

W programie m.in.:

  • Dyskusja z udziałem zaproszonych gości

  • „Szara strefa” – kluczowy problem branży paliwowej

  • Zmiany na rynku paliwowym po wprowadzeniu Pakietów: paliwowego, energetycznego, przewozowego

  • Zmiany w strukturach: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej - Krajowa Administracja Skarbowa. Koordynacja działań służb kontrolnych i urzędów wobec walki z nielegalnym obrotem paliwami

  • Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

  • Program rozwoju elektromobilności.

  • Funkcjonowanie detalicznego rynku paliwowego.

  • Wpływ kolejnych koncepcji zmian na funkcjonowanie stacji paliw.

  • Perspektywy rozwoju branży paliwowej i jej dalszego funkcjonowania.

  • Polski system podatkowy – konieczność kolejnych zmian w polskim systemie podatkowym.

Do udziału w dyskusji zaproszeni byli m.in. przedstawiciele administracji państwowej, organizacji branżowych oraz przedsiębiorstw sektora paliwowego.

Organizator: Polska Izba Paliw Płynnych, ul. Słomińskiego 19 lok. 521, Warszawa

Wróć