Kalendarium

Forum Dyskusyjne "Rynek Paliw Płynnych 2018. Wybrane zagadnienia".

Konferencja towarzysząca XXV Międzynarodowym Targom STACJA PALIW 2018

„Wyzwania dla branży paliwowej w 2018 roku”

9 maja 2018 r. godz. 11.00, Centrum EXPO XXI Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14

 

Program*:

10.30-11.00 rejestracja

 11.00-13.30 Panel I i II - Perspektywy rozwoju rynku paliw i Rynek stacji paliw

1. Zmiany legislacyjne i ich wpływ na rozwój rynku (SENT GEO, nowelizacje SENT, STIR, split payment, należyta staranność, elektronizacja rozliczeń podatkowych oraz nowe wykazy i rejestry).

2. Szara strefa -  potrzeba dalszego uszczelnienia rynku i projektowane zmiany.

3. Konstytucja dla biznesu - ułatwienia dla przedsiębiorców.

4. Energetyka rozproszona - nowy obraz.

5. Elektromobilność jako wyzwanie dla transportu drogowego.

6. Nowelizacja ustawy BIO.

7. RODO - ochrona danych osobowych w świetle nowych przepisów, obowiązki i kary. 

8. Elektromobilność, a infrastruktura stacji paliw.

9. Kontrola jakości paliw płynnych i gazowych (wrażliwe parametry).

10. Struktura i wielkość rynku.

11. Obowiązki dla przedsiębiorców np. kasy fiskalne fiskalne, VRS-y, oznakowanie odmierzaczy w zakresie rodzajów paliw i BIO.

Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele administracji państwowej, organizacji branżowych oraz przedsiębiorstw sektora paliwowego.**

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Wymagana jest wcześniejsza rejestracja poprzez przesłanie wypełnionego zgłoszenia udziału.

 

Partnerzy merytoryczni forum:

                

 *program może ulec zmianie
**uczestnicy dyskusji w trakcie potwierdzaniaWróć