Kalendarium

Spotkanie dystrybutorów oleju napędowego przeznaczonego do celów opałowych

Spotkanie zorganizowane podczas wystawy XXIV Międzynarodowych Targów Stacja Paliw

Centrum EXPO XXI Warszawa

 

W programie spotkania m.in.:

  1. Wstęp do dyskusji i omówienie zagadnień dotyczących lekkiego oleju opałowego.

  2. Dyskusja dot. przygotowania ewentualnego pytania prawnego prejudycjalnego z TSUE.

  3. Pakiet przewozowy – skutki wprowadzenia ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

  4. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności.

  5. Pakiet bankowy - wady i zalety.

  6. Prawo transportowe – zagrożenia dla przewoźników , tzw. ,,Dobra reputacja‘’ obawy i zalety.

Wróć