Kalendarium

Spotkanie regionalne - Kraków

22 marca br. o godzinie 10.00 HOTEL FERO EXPRESS***

Kraków, ul. Bolesława Śmiałego 60

Planowana tematyka spotkania**:

Część 1 - dyskusja o aktualnych problemach związanych z bieżącą sytuacją na rynku paliwowym z udziałem zaproszonych gości, przedstawicieli m.in.: Izby Administracji Skarbowej, Urzędu Celno-Skarbowego, Inspektoratu Transportu Drogowego, Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego, Inspekcji Handlowej, Okręgowego Urzędu Miar, Okręgowego Inspektoratu Pracy, Inspektoratu Ochrony Środowiska, Policji*.

Cześć 2 - omówienie  ostatnich najważniejszych zmian dotyczących rynku paliwowego (m.in. Pakiet przewozowy i jego nowelizacje, w tym: SENT zbiorczy, lokalizatory) oraz  zmiany wynikające z procedowanych obecnie aktów prawnych (m.in. ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, należyta staranność, split payment), nowe wymogi techniczne dla stacji paliw. Zagadnienia przedstawi adw. Norbert Lenkiewicz.  

 

 

*zaproszeni goście w trakcie potwierdzania
** Polska Izba Paliw Płynnych zastrzega sobie możliwość korekty programu 

Wróć