Kalendarium

Spotkanie regionalne - Władysławowo

 

21 listopada br. o godzinie 10.00 Hotel Maloves SPA & RESORT

Władysławowo, ul. Hryniewieckiego 7B

Planowana tematyka spotkania**:

Część 1 - dyskusja o aktualnych problemach związanych z bieżącą sytuacją na rynku paliwowym z udziałem zaproszonych gości, przedstawicieli m.in.: Izby Administracji Skarbowej, Urzędu Celno-Skarbowego, Inspektoratu Transportu Drogowego, Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego, Inspekcji Handlowej, Okręgowego Urzędu Miar, Okręgowego Inspektoratu Pracy, Inspektoratu Ochrony Środowiska, Policji*.

  •  przerwa kawowa

Cześć 2 - omówienie  ostatnich najważniejszych zmian dotyczących rynku paliwowego (m.in. Pakiet przewozowy i jego nowelizacje, w tym: SENT zbiorczy, lokalizatory) oraz  zmiany wynikające z procedowanych obecnie aktów prawnych (m.in. ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, należyta staranność, split payment, handel w niedziele), nowe wymogi techniczne dla stacji paliw. Zagadnienia przedstawi adw. Maksymilian Graś.

  •  ok. 14.30 lunch

*zaproszeni goście w trakcie potwierdzania
** Polska Izba Paliw Płynnych zastrzega sobie możliwość korekty programu
 Zgłoszenie udziału i szczegóły spotkania w załączeniu.

Wróć