Kalendarium

Spotkanie Sekcji Stacji Franczyzowych PKN Orlen przy Polskiej Izbie Paliw Płynnych

Spotkanie zorganizowane podczas podczas wystawy XXIV Międzynarodowych Targów Stacja Paliw

Centrum EXPO XXI Warszawa

 

W programie:

  1.  CDT.

  2. Nowa jakość, Stop Cafe 2.0.

  3. Bieżące zagadnienia w DOFO – dyskusja.

  4. Nowelizacja ustawy hazardowej. Sankcje karno-skarbowe za urządzanie gier na automatach. 

  5. Prawo energetyczne - charakterystyka odpowiedzialności hurtowników za dostawy paliw do przydomowych zbiorników.

  6. Praktyczne doświadczenie pierwszych miesięcy obowiązywania tzw. ustawy Sent (Pakietu Przewozowego) w branży paliw.

W spotkaniu m.in. uczestniczyli: mec. Krzysztof Rutkowski oraz adw. Norbert Lenkiewicz.

 

Wróć