Kalendarium

XVII Forum Dyskusyjne „O monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw, biopaliw, LPG i CNG/LNG"

Podczas konferencji poruszone zostały następujące tematy:

  1. Wyzwania w kontekście projektu dyrektywy REDII – Tomasz Pańczyszyn, Naczelnik Wydziału, Departament Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Energii

  2. Praktyczne aspekty Ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości w realiach krajowego rynku paliw. Najnowsze wyniki kontroli jakości paliw. – Magdalena Rucińska, Naczelnik Wydziału Monitorowania Jakości Paliw, Departament Inspekcji Handlowej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  3. System monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych w Polsce - postulowane kierunki zmian – Jakub Ruszel, p.o. Kierownika Zespołu Regulacji, PKN ORLEN S.A.

  4. Postępowania prowadzone w wyniku stwierdzenia paliw niewłaściwej jakości. Problemy z parametrami jakościowymi (m.in. oksydacja, prężność par, zawartość siarki) – mec. Adam Toczyski, Polska Izba Paliw Płynnych

  5. Problemy jakości paliw na podstawie doświadczeń PIMOT – dr inż. Anna Matuszewska, Kierownik Laboratorium Analitycznego, PIMOT

  6. Dlaczego zanieczyszczenia stałe w oleju napędowym są groźne - prof. dr hab. inż. Zbigniew Stępień, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy

  7. Metody znakowania paliw, biopaliw i biokomponentów – mgr inż. Joanna Czarnocka, Kierownik Zakładu Paliw Płynnych i Biogospodarki, PIMOT

  8. Polityka Unii Europejskiej. Kierunki zmian w zakresie wykorzystania paliw. Biopaliwa zaawansowane, CNG/LNG, elektromobilność. - Paweł Mosak, Mosak Business Consulting

Konferencję prowadził dr inż. Krzysztof Biernat, prof. nadzwyczajny, Koordynator Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów, Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Wróć