Spotkania dystrybutorów LOO


7 czerwca 2016 r. w siedzibie Polskiej Izby Paliw Płynnych miało miejsce spotkanie dystrybutorów oleju napędowego przeznaczonego do celów opałowych poświęcone wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2 czerwca br.

2 czerwca br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, zgodnie z którym polskie przepisy, nakładające na olej opałowy bezwarunkowo 8-krotnie wyższą stawkę akcyzy dla paliw silnikowych w braku terminowego złożenia zestawień oświadczeń nabywców oleju opałowego, są niezgodne z prawem Unii Europejskiej. Skutki wyroku nie ograniczają się do konkretnej sprawy. Istnieje możliwość wznowienia postępowań wobec wszystkich przedsiębiorców, których obciążono akcyzą w wyniku opóźnienia lub innych wad oświadczeń. Wznowienie może zapewnić uzyskanie zwrotu zapłaconych przez przedsiębiorców kwot według sankcyjnej stawki akcyzy, w razie udowodnienia, że olej został przeznaczony na cele opałowe.

W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy paliwowi, przedstawiciele Izby  oraz współpracujący z Izbą radcowie prawni i doradcy podatkowi: mec. Adam Toczyski z Kancelarii Łuczyńska Toczyski radcy prawni oraz Krzysztof Rutkowski i Wojciech Pławiak z kancelarii KDCP.

13 maja 2016 r., na XXIII Międzynarodowych Targach Stacja Paliw 2016 w Warszawie, miało miejsce spotkanie dystrybutorów oleju napędowego przeznaczonego do celów opałowych.

W programie m.in.

  • przedstawiono sprawozdanie z działalności Komitetu za ostatni rok;
  • dyskutowano na temat wystąpień  Komitetu, PIPP i indywidualnych sprzedawców oleju opałowego do Ministra Sprawiedliwości i Kancelarii Prezydenta RP w sprawie potrzeby naprawy krzywd wyrządzonych sprzedawcom oleju opałowego;

 

  • omawiano zmiany przepisów akcyzowych na olej opałowy i Ordynacji Podatkowej w 2015 r. i ich wpływ na  aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych (omówienie ostatnich korzystnych wyroków NSA);
  • omawiano sprawy bieżące oraz dalsze działania KKDLOO.