Jak uzyskać koncesję na obrót paliwami ciekłymi? - pakiet informacyjny UREW marcu 2010 r. w Urzędzie Regulacji Energetyki powstał nowy Pakiet informacyjny dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegającą na obrocie paliwami ciekłymi.

Dokument ten dostępny jest na stronie internetowej dla przedsiębiorstw energetycznych w zakładce Koncesje. Zainteresowani moga się z nim zapoznać również pod poniższymi linkami:

- URE Pakiet Informacyjny (OPC) dotyczący działalności gospodarczej, polegającej na obrocie paliwami ciekłymi

- Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o udzielenie koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: obrotu paliwami (w tym paliwami ciekłymi) lub energią, z wyłączeniem: obrotu paliwami stałymi, obrotu energią elektryczną za pomocą instalacji o napięciu poniżej 1 kV będącej własnością odbiorcy, obrotu paliwami gazowymi, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 100 tys. EUR, obrotu gazem płynnym, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 10 tys. EUR oraz obrotu ciepłem, jeżeli moc zamówiona przez odbiorców nie przekracza 5 MW.

Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz obrotu biopaliwami podlegają temu samemu reżimowi prawnemu, jak przedsiębiorcy, których przedmiotem wykonywanej działalności są paliwa ciekłe.

(op. zp)
 


źródło: URE


Go back
XXII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2015

XXII Międzynarodowe Targi „Stacja Paliw” 2015!

Branża targowa wg PIPT

Dlaczego warto być na Targach Stacja Paliw

Targi to prestiż i wiedza


Wszystko do samochodu

Największe spotkanie branży myjniowej

Stacja to paliwa

Targi: Strefa Oleju

Targi: Strefa LPG

Stacja convenience


Akademia Przedsiębiorcy

Największe spotkanie branży paliwowej


CZYTAJ WIĘCEJ: t
argi.paliwa.pl>>

O poprzednich EDYCJACH MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW "STACJA PALIW" czytaj TU>>>

W obronie wolnego rynku

Nowa dyrektywa przeciw unikaniu opodatkowania i oszustwom podatkowym

Kontrola skarbowa ponownie uderza w mafię paliwową


Czwarta transza deregulacji podpisana


List MF do podatników VAT ws. zagrożenia oszustwami w obrocie paliwami


Komunikat Polskiej Izby Paliw Płynnych


POPiHN ws. listu ostrzegawczego MF do przedsiębiorców zajmujących się obrotem paliwami


Trwają konsultacje zmian przepisów ws. zwalczania oszustw podatkowych

XIII FORUM O JAKOŚCI PALIW już 3 grudnia!

Komentarz Ministerstwa Finansów ws. kontroli branży paliwowej i stanowisko Polskiej Izby Paliw Płynnych

URE: Wykaz podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą na podstawie posiadanej koncesji OPCPOPiHN: „W I kwartale 2014 r. wyłudzenia w obrocie ON wzrosły do poziomu 27%"

Odwrócony VAT, niestety, nie dla paliw!!!

TK ws. karania sprzedawców oleju opałowego


Sprzedawcy LOO pikietowali przed Sejmem

Koncesje na import paliw

Kolejne uderzenie w mafię paliwową

Trwają prace nad projektem zmian w VAT

PIPP otwiera oddział w Krakowie

Walne Zgromadzenie PIPP 26 czerwca 2014 r. - Nowe władze Izby

Marże wciąż niskie

Jakość paliw w 2013 r.


CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Wywiady i reportaże Polskiej Izby Paliw Płynnych


Potrzebna jest koordynacja – rozmowa z Krzysztofem Romaniukiem, dyrektorem ds. analiz rynku paliw Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego


Jakie wsparcie dla OZE? Rozmowa z Januszem Pilitowskim, dyrektorem Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki

Stacji Moya coraz więcej! - Rozmowa z Piotrem Niemczykiem, dyrektorem ds. organizacji sieci stacji paliw Moya.

Rosną wpływy z akcyzy – rozmowa z Agnieszką Królikowską, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów, Generalnym Inspektorem Kontroli Skarbowej, Pełnomocnikiem Rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

Nowa oferta dla MŚP – rozmowa z Małgorzatą Skuchą – Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Zdecydowana większość stacji paliw zdążyła się dostosować – rozmowa z Adamem Ogrodnikiem, Dyrektorem Departamentu Koordynacji Inspekcji Urzędu Dozoru TechnicznegoCZYTAJ WIĘCEJ >>>

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego


Statut FROB
Czytaj więcej>>>>

Zapraszamy do rozmowy na Skype

Jeżeli chcesz porozmawiać o bieżących problemach dotyczących branży paliwowej lub podzielić się pomysłami dotyczącymi PIPP teraz masz możliwość skontaktowania się z wykorzystaniem komunikatora SKYPE. Połączenie możliwe jest w każdą środę między godziną 12:00 a 13:00. Nasz adres Skype: PALIWA.PL

Konferencje i spotkania regionalne

Najbliższe konferencje

Jubileusz XX-lecia Izby

Jubileusz XX-lecia Polskiej Izby Paliw Płynnych

Program Jakościowy Polskiej Izby Paliw Płynnych

O programie - "Złota Kropla"

Patronaty PIPP

Patronaty PIPP


Opinia TDT w sprawie uznawalności dokumentów wystawianych przez analogiczne do TDT urzędy w krajach unijnych

Opinia Transportowego Dozoru Technicznego w sprawie uznawalności dokumentów wystawianych przez analogiczne do TDT urzędy w krajach unijnych.

Raport Polski Rynek Paliw Płynnych

 

Lekki Olej Opałowy

Aktualności