Prawo

System ochrony przed wzrostem cen energii elektrycznej.


29 czerwca 2019 r. weszła w życie tzw. ustawa o cenach prądu. 19 lipca br. Minister Energii podpisał rozporządzenie w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej - tzw. rozporządzenie do ustawy o cenach prądu. Określono zasady, na jakich przedsiębiorcy zostaną objęci systemem ochrony przed wzrostem cen energii elektrycznej w 2019 r. (stan w 2019 r.)

System ochrony przed wzrostem cen prądu różnicuje podmioty ze względu na: wielkość odbiorcy prądu, sposób nabywania prądu oraz w pewnym zakresie ze względu na przedmiot prowadzonej działalności.

Grupy:

1. Możliwość stosowania niższych stawek za energię do końca 2019 r. przez mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców.

W celu skorzystania z niższych stawek na energię elektryczną w drugim półroczu 2019 r. odbiorcy końcowi będący mikroprzedsiębiorcami oraz małymi przedsiębiorcami są zobowiązani do złożenia stosownego oświadczenia swoim dostawcom energii elektrycznej wskazując m.in. numery wykorzystywanych punktów poboru energii (PPE) albo liczników energii elektrycznej.

Termin na złożenie oświadczenia upływa 26 lipca 2019 r.

Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 1 nowelizacji ustawy o cenach prądu - do pobrania w pdf poniżej

Ustawa o cenach prądu : http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1210/1
2.  Możliwość uzyskania dofinansowania stanowiącego pomoc de minimis dla przedsiębiorstw średnich w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców oraz tzw. przedsiębiorstw dużych

Odbiorcy końcowi będący średnimi i dużymi przedsiębiorcami mogą zwrócić się do Zarządcy Rozliczeń S.A. z wnioskiem o wypłatę dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej zużytej w drugim półroczu 2019 r.

Maksymalna wartość dofinansowania nie będzie mogła przekroczyć równowartości 200 tys. euro.

3. Możliwość uzyskania rekompensat przez podmioty energochłonne.

Projekt znajduje się jeszcze na etapie prac parlamentarnych http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3572

4. Energia elektryczna na TGE oraz za pośrednictwem domów maklerskich

Przedsiębiorstwa nabywające na własny użytek energię elektryczną na giełdzie energii elektrycznej (TGE) lub za pośrednictwem domów maklerskich w celu uzyskania zwrotu różnicy w kosztach nabycia energii elektrycznej będą musiały złożyć wniosek do Zarządcy Rozliczeń S.A.

Powyższe informacje są dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/energia/rozporzadzenie-do-ustawy-o-cenach-pradu-popisaneWróć