Auto-Flota

Akcja wzmożonych kontroli ADR


67 ciężarówek przewożących towary niebezpieczne skontrolowali w trakcie dwudniowych działań funkcjonariusze mazowieckiej Inspekcji Transportu Drogowego. Kierowcy 4 pojazdów pożegnali się tymczasowo z dowodami rejestracyjnymi z powodu stwierdzonych usterek technicznych. W jednym przypadku naczepa nie miała ważnego przeglądu oraz ujawniono szereg poważnych naruszeń umowy ADR. Inspektorzy zakazali kierowcy dalszej jazdy.

We wtorek i środę (4 i 5 maja) na drogach tranzytowych całego województwa mazowieckiego inspektorzy ITD zatrzymywali do kontroli pojazdy oznaczone pomarańczowymi tablicami, którymi są przewożone różnego rodzaju towary niebezpieczne. W trakcie dwudniowej akcji skontrolowali 67 takich pojazdów. W 4 przypadkach stwierdzili nieprawidłowości, które dotyczyły głównie stanu technicznego samochodów ciężarowych i naczep. W pojazdach wykryto m.in. nadmierny luz w układzie kierowniczym, niesprawny system oczyszczania spalin (SCR) i różną rzeźbę bieżnika opon na tej samej osi.

Szereg najpoważniejszych nieprawidłowości stwierdzili funkcjonariusze ITD, którzy zatrzymali na krajowej „dziewiątce” w Radomiu ciężarówkę z naczepą przewożącą kontener z cysterną. Naczepa przystosowana do przewozu towarów niebezpiecznych nie miała ważnego badania technicznego. Samochód ciężarowy i naczepa nie miały również wymaganego tzw. świadectwa dopuszczenia. W kabinie ciężarówki nie było też awaryjnego wyłącznika prądu. Ponadto kierowca nie był wyposażony w wymagane instrukcje pisemne, które określają procedurę jego zachowania się w przypadku awarii, np. rozszczelnienia się cysterny. Nieprawidłowości zawierał też dokument przewozowy. Kierowcę tego zestawu ukarano 500-złotowym mandatem. Inspektorzy zakazali mu dalszej jazdy z miejsca kontroli do czasu usunięcia wszystkich nieprawidłowości. W innym przypadku funkcjonariusze ITD z Warszawy mieli zastrzeżenia do prawidłowości oznakowania ciężarówki przewożącej towary niebezpieczne. Za stwierdzone nieprawidłowości ukarali kierowcę 50-złotowym mandatem.

Obie kontrole drogowe zakończą się także konsekwencjami finansowymi dla przewoźników. Za stwierdzone naruszenia ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych zostaną wszczęte postępowania administracyjne. Z racji charakterystyki ładunku tego typu transporty wymagają szczególnego podejścia ze strony kierowców, załadowców i przewoźników. Dlatego ITD w ramach swoich ustawowych zadań regularnie kontroluje ciężarówki oznaczone pomarańczowymi tablicami.

 

Źródło: Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Wróć