Wiadomości

Asphabet, jak ON

CBŚ zatrzymało Zbigniewa Ch., który sprzedawał czeski produktu konserwacyjny Asphabet jako ON.

Policjanci Centralnego Biura Śledczego zajmujący się zwalczaniem zorganizowanej przestępczości ekonomicznej rozbili kilkuosobową grupę przestępczą zajmującą się fałszowaniem paliw płynnych. Zbigniew Ch., główny organizator przestępczego procederu, oraz siedem innych osób zostało zatrzymanych za sprzedaż na terenie Polski czeskiego produktu ropopochodnego ASPHABET.
Produkt ten służy do prac konserwacyjnych w budownictwie i ma parametry zbliżone do oleju napędowego. Różnica wynika z opłat akcyzowych, gdyż specyfik ten nie jest wykazany jako wyrób, za który tego typu opłaty się pobiera. Jak twierdzi CBŚ, kierowana przez Zbigniewa Ch. grupa przestępcza wwoziła preparat na terytorium Polski od 2008 r. i sprzedawała jako olej napędowy, choć zgodnie z dokumentacją przewozową miał trafić do Anglii. W Polsce przestępcy działający w tej grupie przez odpowiednie przygotowanie i spreparowanie dokumentów wprowadzali ten środek jako pełnowartościowy ON. W  proceder zaangażowane były podstawione osoby i fikcyjnie firmy, m.in. w Czechach i Londynie. Pełnomocnikiem tych firm był Zbigniew Ch.
Do chwili obecnej potwierdzono wwiezienie na terytorium Polski i dystrybucję przez firmy paliwowe w jednej z miejscowości pod Bydgoszczą i powiecie grodziskim, 1,5 mln l paliwa, a w zasadzie chemicznego środka. Skarb Państwa tytułem niezapłaconej akcyzy stracił co najmniej 3 mln zł.
Po zatrzymaniu organizatora tego przestępczego procederu w ręce policjantów Centralnego Biura Śledczego wpadło jeszcze siedem osób. Decyzją sądu cztery z nich zostały tymczasowo aresztowane. Są to poważni biznesmeni, m.in. właściciel kilkunastu stacji benzynowych w Wielkopolsce.

Wróć