Wiadomości

Bardzo dobre wyniki PGNiG w pierwszym kwartale 2017


Rekordowy wynik EBITDA pierwszego kwartału w wysokości 2,77 mld zł jest o 16% wyższy r/r. Po pierwszych trzech miesiącach 2017 roku PGNiG osiągnęło 11,65 mld zł przychodów, co stanowi wzrost o 672 mln (6%) w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Grupa odnotowała jednocześnie dynamiczny wzrost wolumenu sprzedaży gazu ziemnego (11% r/r) i dystrybucji gazu (13% r/r).

 - Bardzo dobre wyniki w pierwszym kwartale 2017 roku to efekty nowej Strategii PGNiG. Realizacja jej założeń pozwoli nam utrzymać stabilne tempo wzrostu. Cieszą nas również wyniki poszczególnych segmentów, szczególnie Poszukiwanie i Wydobycie oraz Wytwarzanie, w których odnotowaliśmy bardzo wysokie wzrostypodkreśla Piotr Woźniak, Prezes Zarządu PGNiG SA. – Dzięki nowym kontraktom wzmacniamy pozycję na rynku gazu w kraju i rozwijamy działalność międzynarodową. Z sukcesem realizujemy także strategię dywersyfikacji dostaw gazu do Polski – dodaje.

Źródło: PGNiG (op.pb)

Wróć