Wiadomości

Barter z pierwszą mobilną stacją LNG


Barter SA wprowadza nową usługę dla odbiorców gazu ziemnego – mobilną stację regazyfikacji skroplonego LNG. Jako pierwsza skorzystała z tego rozwiązania białostocka firma SaMASZ.

Mobilna stacja LNG - jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla odbiorców gazu ziemnego, którzy potrzebują tymczasowego dostępu do tego medium, a nie mają możliwości podłączenia się infrastruktury gazowej.
 – Chodzi zarówno o brak takiej sieci w okolicy, jak i brak mocy, czyli wyczerpanie się przepustowości istniejącej infrastruktury – tłumaczy Andrzej Leonczuk, kierownik działu rozwoju instalacji LNG w Barter S.A. - Takie rozwiązanie sprawdza się też w sytuacjach, gdzie oczekiwanie na rozbudowę istniejącej sieci gazowej jest wydłużone i trwa kilka lat, a odbiorcom już teraz zależy na korzystaniu z efektywnego i ekologicznego paliwa energetycznego.
Do takich firm należy SaMASZ, białostocki producent maszyn rolniczych, który jako pierwszy zdecydował się na tymczasowe wykorzystanie stacji regazyfikacji LNG w swoim nowym zakładzie, budowanym w Zwierkach koło Białegostoku. Obiekt potrzebuje źródła zasilania do ogrzewania hal oraz procesów technologicznych.
Zaletą proponowanego przez Barter SA mobilnego rozwiązania jest m.in. brak konieczności wykonywania prac budowlanych, takich jak fundamenty, niezbędne np. przy stacji stacjonarnej – do ustawienia obiektu wystarcza utwardzony plac, co znacząco ogranicza ponoszone koszty.

Źródło: Barter (op.pb)

Wróć