Prawo

Benzyny E5 E10.


W dniu 1 stycznia 2023 roku weszły w życie zmiany w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o biokomponentach i biopaliwach w ciekłych oraz w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Zmiany zostały wprowadzone Ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zmianie wymienionych ustaw.

Ustawa ta uchyliła - obowiązujący dotychczas – art. 9b Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, który wprowadzał obowiązek sprzedaży na stacji paliw benzyny E5.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2023 roku zniesiono obowiązkową sprzedaż na stacjach paliw benzyny E5, pod warunkiem sprzedaży benzyny E10.

Zmiana ta związana jest z planowanym wprowadzeniem, w nieodległej przyszłości, obowiązku dystrybucji benzyny w formacie E10. Póki co, w ustawie zrezygnowano z obowiązkowej dystrybucji benzyny E10, którą wstępnie przewiduje się do wprowadzenia w 2024 roku.

Źródło: Adam Toczyski Polska Izba Paliw Płynnych

 

Wróć