Wiadomości

Ceny referencyjne dla tegorocznych aukcji OZE


Weszło w życie rozporządzenie określające poziom cen referencyjnych dla tegorocznych aukcji OZE.

Ceny referencyjne określają maksymalny poziom cen w ofertach składanych przez producentów zielonej energii w aukcjach organizowanych przez Prezesa URE.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje, oraz referencyjnych wolumenów sprzedaży energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2440) wchodzi w życie 10 listopada 2023 r. Określa ono maksymalne ceny, po jakich w ramach aukcji wytwórcy będą mogli sprzedać energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych, a także okres wsparcia, do którego uprawnieni będą zwycięzcy tych aukcji, który wynosi 15 lat.

W odniesieniu do dotychczas obowiązujących cen referencyjnych nowe ceny są wyższe średnio o ok. 12 proc.

Tabela cen referencyjnych dostępna na stronie URE >>> LINK

***

Źródło: URE

Wróć