Wiadomości

Co czwarta złotówka zarobiona przez Lotos wydawana jest na inwestycje

Pierwsze miejsce w rankingu Grupa Lotos zawdzięcza efektywnej i planowej realizacji strategii rozwoju. Jej strategicznym elementem jest inwestycyjny Programu 10+, którego łączna wartość to około 5 i pół miliarda złotych. Tylko w 2009 roku w ramach tego programu na budowę nowych instalacji w należącej do koncernu rafinerii w Gdańsku wydano ponad 3 miliardy 343 miliony złotych. Pod względem skali i wartości Program 10+ jest jednym z największych przedsięwzięć realizowanych w polskiej gospodarce do 2010 roku.

 – Z ogromną satysfakcją odbieramy pierwsze miejsce Lotosu w rankingu najaktywniejszych inwestorów wśród rodzimych spółek. To dla nas potwierdzenie prawidłowego wyboru Programu 10+, czyli inwestycji gwarantującej realizację naszych perspektywicznych, długofalowych potrzeb w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zwracam jeszcze uwagę na fakt, iż cały proces inwestycyjny i produkcyjny zostały perfekcyjnie dopracowane, co pozwala włączać bezkolizyjnie nowopowstające instalacje do obecnego systemu. To oznacza, że rafineria zwiększa swoje moce przerobowe i produkcyjne, w trakcie realizacji programu inwestycyjnego, czyli kolejne, nowe instalacje zaczynają na siebie pracować zaraz po uruchomieniu. I stąd jest ten kapitał na inwestycyjną ekspansję. – podkreśla dyrektor Bogdan Janicki z Grupy Lotos SA. W ramach Programu 10+ powstaje szereg nowych instalacji, które pozwolą na zwiększenie nominalnych zdolności przerobu ropy naftowej o 75 proc., czyli z poziomu 6 mln t do 10,5 mln t rocznie. Po rozbudowie, konfiguracja gdańskiej rafinerii będzie oparta na zaawansowanych technologiach, zapewniających wysoki poziom odsiarczania produktów ropopochodnych oraz minimalizujących wpływ rafinerii na środowisko. Program 10+ realizowany jest we współpracy z renomowanymi firmami inżynieryjnymi, takimi jak: Shell, Chevron, Technip, Fluor czy Lurgi, co gwarantuje Grupie Lotos uzyskanie wytyczonych celów związanych ze stabilną produkcją paliw i innych produktów naftowych.

Na koniec września 2010 r. zaawansowanie prac nad realizacją Programu 10+ wyniosło 99,81 proc. Proces projektowania, dostaw i realizacji budowy oraz uruchomienia zakończony został dla instalacji HDS (hydroodsiarczania olejów napędowych), KAS (kompleks aminowo-siarkowy), CDU/VDU (destylacja atmosferyczno-próżniowa) oraz HGU (wytwórnia wodoru). Do uruchomienia, w ramach całego procesu inwestycyjnego, pozostały jeszcze instalacje MHC (łagodny hydrokraking) i ROSE (odasfaltowanie rozpuszczalnikowe). Pierwsza z nich – MHC – w październiku przekazana została przez głównego wykonawcę (firmę Technip Italy) tzw. komisji odbiorowej Grupy Lotos S.A. Obecnie trwa rozruch technologiczny instalacji. MHC to jedna z głównych i zarazem najbardziej zaawansowanych technologicznie instalacji Programu 10+. Dzięki jej uruchomieniu rafineria Grupy Lotos S.A. w Gdańsku znacznie zwiększy stopień konwersji, czyli głębokości przerobu surowca. Po zakończeniu Programu 10+, z dodatkowej ilości pozostałości próżniowej, z której dziś powstają głównie komponenty do produkcji asfaltów czy ciężkiego oleju opałowego, Lotos będzie w stanie wytworzyć większą pulę tzw. średnich frakcji, z których produkuje się m.in. wysokomarżowe paliwa, takie jak oleje napędowe czy paliwa lotnicze.

 Grupa Lotos jest grupą kapitałową, w skład, której oprócz Grupy LotosS S.A. (spółka matka), Lotos Czechowic, Lotos Jasła i Lotos Petrobaltic (prowadzi wydobycie ropy naftowej i gazu spod dna Bałtyku) wchodzi kilkanaście spółek córek spod znaku Lotos.

 W III kwartale 2010 roku przychody ze sprzedaży Lotosu wzrosły do poziomu 5.282,8 mln zł – to o ponad miliard złotych więcej niż przychody wypracowane w całym 2002 r. W analizowanym okresie zysk operacyjny koncernu wyniósł 242,6 mln zł i zwiększył się o 31,7% w porównaniu do III kw. 2009 r. Zarówno wzrost przychodów, jak i wyniku operacyjnego Lotos zawdzięcza realizacji Programu 10+, który wymiernie wpływa na wyniki finansowe spółki.

Dzięki efektywnej realizacji Programu 10+ przerób ropy naftowej w rafinerii w Gdańsku wzrośnie w tym roku już do 7-8 mln ton. Udział koncernu w rynku paliw ogółem zwiększył się w do 32%. r. Poprzez spółki Lotos Petrobaltic i Lotos Norge koncern obecny jest również na polskim i norweskim szelfie kontynentalnym, gdzie prowadzi prace poszukiwawczo-wydobywcze złóż ropy naftowej.

 

Wróć