Wiadomości

Coraz więcej warszawiaków chce wytwarzać własną energię ze źródeł odnawialnych


Warszawiacy intensywnie inwestują w mikroelektrownie fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną w sposób przyjazny środowisku.

WIĘCEJ czytaj w majowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne". Jeżeli szukasz oferty OZE (np fotowoltaiki dla myjni), koniecznie odwiedź organizowane wyłącznie przez Polską Izbę Paliw Płynnych XXVI Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2019, np. stoisko B3

Coraz większe zainteresowanie bezemisyjnymi źródłami pozyskiwania energii elektrycznej jest efektem rosnącej świadomości ekologicznej mieszkańców stolicy, a także realizowanych przez Urząd Miasta st. Warszawy programów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. W ostatnim naborze wniosków o dofinansowanie do mikroelektrowni fotowoltaicznych, innogy Polska podpisała umowy na instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 2100 kWp.

W Warszawie inicjatywy na rzecz środowiska naturalnego cieszą się coraz większą popularnością. Z badań zrealizowanych przez ABR Sesta wynika, że aż 93% warszawiaków[1] uważa, że ochrona środowiska jest obowiązkiem każdego z nas. Prezentowane w badaniu opinie przekładają się na decyzje inwestycyjne mieszkańców stolicy.

Zarówno wyniki badań jak i perspektywiczne działania warszawiaków potwierdzają, że fotowoltaika jest najbardziej popularną technologią bezemisyjnego pozyskiwania energii elektrycznej. Pozyskiwana ze słońca energia elektryczna w procesie produkcji nie emituje dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla oraz szkodliwych dla zdrowia pyłów zawieszonych PM 2.5 i PM 10. Wytwarzanie energii elektrycznej bezpośrednio z promieni słonecznych nie generuje hałasu, a także nie zużywa zasobów wody pitnej. Tego typu mikroinstalacje zwiększają także niezależność energetyczną gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw, realnie obniżając rachunki za energię elektryczną w długoterminowej perspektywie.

Do końca I kwartału 2019 r. trwał nabór wniosków o dofinansowanie do mikroelektrowni fotowoltaicznych z budżetu Urzędu Miasta Warszawy. Tegoroczny nabór cieszył się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców stolicy. Ponad 450 warszawiaków zaufało doświadczeniu innogy Polska i zainwestowało w fotowoltaikę o łącznej mocy przekraczającej 2100 kWp. Stanowi to wzrost o ponad 100% w stosunku do naboru z roku 2018 r. Mikroelektrownie fotowoltaiczne o takiej mocy pozwalają zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o ok. 1556 ton w skali roku[2], co przekłada się realnie na poprawę jakości życia w mieście. Coraz popularniejsze decyzje warszawiaków o inwestowaniu w nieemisyjne źródła energii tylko potwierdzają wysoką świadomość społeczną i troskę o przyszłe pokolenia, które będą żyły w Warszawie.

- Jako największy sprzedawca energii elektrycznej w Warszawie, z roku na rok obserwujemy rosnące zainteresowanie systemami fotowoltaicznymi zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Cieszy nas to, że warszawiacy chcą dbać o czystsze powietrze w swoim mieście. Jednocześnie instalacja fotowoltaiczna to nie tylko wytwarzanie energii elektrycznej w sposób przyjazny środowisku, to również większa niezależność energetyczna i niższe rachunki za energię elektryczną przez wiele lat. Co ważne, korzystanie z energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną nie wiąże się z wymianą instalacji elektrycznej w budynku, a samo urządzenie jest bezobsługowe i praktycznie nie generuje kosztów eksploatacyjnych. – mówi Michał Skorupa, szef działu fotowoltaiki w innogy Polska.

Z myślą o wsparciu osób zainteresowanych pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych i dalszej popularyzacji tego trendu, firma innogy Polska oferuje pełne wsparcie dla swoich Klientów. Ubiegając się o dofinansowanie z UM mogą oni liczyć zarówno na profesjonalną pomoc merytoryczną ekspertów innogy, a także wsparcie przy kwestiach formalnych. Klienci indywidualni mają również możliwość zakupu instalacji fotowoltaicznej w dogodnym systemie ratalnym.

Prawdopodobnie od września 2019 r. w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy ponownie będzie można składać wnioski o udzielenie dofinansowania na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Więcej informacji na temat oferty instalacji fotowoltaicznych innogy Polska znajduje się na stronie www.innogy/pl/energia-ze-slonca.pl.

Warszawa, jako miasto przyjazne inicjatywom na rzecz środowiska, oferuje mieszkańcom coraz więcej rozwiązań, dzięki którym poprawia się jakość i komfort życia w mieście. A warszawiacy inwestując w fotowoltaikę po raz kolejny potwierdzają, że troska o czyste powietrze w swoim mieście, zrównoważony rozwój i zdrowie najbliższych jest jednym z najwyższych priorytetów.

 

[1] Badanie „Postrzeganie produktu eko” zrealizowane przez ABR Sesta na zlecenie innogy Polska

[2] Wyliczenia na podstawie danych opracowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami we „Wskaźniku emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i pyłu całkowitego dla energii elektrycznej, grudzień 2018 – 0,778t/MWh oraz szacunkowego uzysku energetycznego z 1 kWp mocy zainstalowanej w elektrowni fotowoltaicznej

***
Grupa innogy
jest jednym z wiodących europejskich koncernów energetycznych. Grupa działa w obszarach energii odnawialnej, elektroenergetycznej i gazowej infrastruktury sieciowej oraz sprzedaży, skupiając się w swoich działaniach na oferowaniu obecnym i przyszłym klientom innowacyjnych i zrównoważonych produktów oraz usług, dzięki którym będą oni mogli w sposób bardziej efektywny korzystać z różnych form energii i podnosić jakość swojego życia. Kluczowymi rynkami działalności Grupy innogy są Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Polska, Czechy, Słowacja oraz Węgry.

Największymi firmami należącymi do Grupy innogy w Polsce są innogy Polska S.A. - odpowiedzialna za wsparcie rozwoju koncernu w Polsce, sprzedająca energię do około miliona klientów oraz spółka innogy Stoen Operator Sp. z o.o., zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną. Dodatkowo w Polsce działa spółka innogy Business Services Polska Sp. z o.o., odpowiedzialna za procesy obsługi wewnętrznej koncernu innogy w zakresie rachunkowości, finansów i innych procesów biznesowych, a także obszaru IT oraz spółka innogy Renewables Polska, która odpowiada m.in. za rozwój projektów, budowę i eksploatację farm wiatrowych .Do Grupy innogy w Polsce należą również farmy wiatrowe o łącznej mocy ponad 220 megawatów.

Źródło: innogy

Wróć


Fatal error: Uncaught exception Exception with message Query error: Table './pipp_www/tl_search_index' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed (DELETE FROM tl_search_index WHERE pid='2893') thrown in system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php on line 283
#0 system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php(254): Contao\Database\Statement->query()
#1 system/modules/core/library/Contao/Search.php(291): Contao\Database\Statement->execute('2893')
#2 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(310): Contao\Search::indexPage(Array)
#3 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(121): Contao\FrontendTemplate->addToSearchIndex()
#4 system/modules/core/pages/PageRegular.php(189): Contao\FrontendTemplate->output(true)
#5 index.php(260): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#6 index.php(444): Index->run()
#7 {main}