Wiadomości

Ćwiczenia 'Orlen Gaz 2011'


We wtorek, 29 marca br. na terenie Rozlewni Gazu Płynnego w Nowej Brzeźnicy odbyły się ćwiczenia 'Orlen Gaz 2011'. Ich scenariusz opracowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Najpierw strażacy dostali sygnał, że w trakcie rozładunku cysterny kolejowej doszło do uszkodzenia uszczelki zaworu i wycieku gazu. Gazem zatruł się jeden z pracowników obsługujących cysternę.
Podczas ewakuacji w hali magazynowej spada jedna z butli. Wbucha, powodując groźny pożar. Następnie tuż obok hali zderzają się autocysterna i samochód ciężarowy pełen butli. Konieczna jest pomoc Kompanii Gaśniczej oraz Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego. Wszyscy reagują wzorowo – udzielają pierwszej pomocy, wyznaczają strefy niebezpieczne, uruchamiają kurtyny wodne, wstrzymują ruch na drogach dojazdowych, organizują dodatkowe zaopatrzenie w wodę… Po godzinie sytuacja jest opanowana.

W ćwiczeniach wzięło udział kilkanaście wozów bojowych PSP, pogotowie ratunkowe, policja, przedstawiciele lokalnych władz.

- Orlen Gaz przywiązuje szczególną uwagę do zagadnień bezpieczeństwa. Nasze oddziały wyposażone są nowoczesne systemy minimalizujące prawdopodobieństwo wypadków, realizują zapisy „Polityki na rzecz bezpieczeństwa” - wymienia Bożena Osmańska, Dyrektor Biura ds. Kontroli Wewnętrznej i Bezpieczeństwa. - Ćwiczenia organizowane przez Państwową Straż Pożarną pozwalają nam nie tylko sprawdzić przygotowanie obiektów do działania w sytuacjach awaryjnych, ale również doskonalić umiejętności Pracowników. Takie doświadczenia są dla nas niezwykle cenne.

Zdjęcia z ćwiczeń można obejrzeć na stronie http://www.orlengaz.pl/galeria.php?r=1

Wróć