Wiadomości

Czemu przeciwny jest Günter Verheugen?

- Jestem przeciwnikiem jednakowego traktowania różnych gospodarek i stawiania takich samych celów. Jest to szczególnie kłopotliwe dla krajów z tradycyjnym bilansem energetycznym i energochłonnym przemysłem, takich jak Polska – powiedział 8 grudnia br. w Warszawie Günter Verheugen.

Günter Verheugen, Komisarz Unii Europejskiej ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości w latach 2004-2009, spotkał się 8 grudnia br. w Warszawie z przedstawicielami polskiego rządu oraz ekspertami branżowymi na konferencji „Przyszłość energii na terenach niezurbanizowanych w Polsce i w Europie”. W trakcie konferencji wręczono również wyróżnienia w konkursie „Gmina Przyszłości” oraz zaprezentowano „Białą Księgę” oraz raport na temat energetyki na terenach niezurbanizowanych. 
Moim zdaniem Polska nie będzie w stanie osiągnąć 20 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku. Oczywiście nie oznacza to, że Polska nie powinna robić wszystkiego co możliwe, aby jak najbardziej zbliżyć się do tego celu –- powiedział Verheugen. – Patrząc na dane statystyczne widać, że zarówno wykorzystanie energii na mieszkańca jak i wielkość emisji na mieszkańca jest w Polsce mniejsze niż średnia europejska. Jestem więc przeciwnikiem jednakowego traktowania różnych gospodarek i stawiania takich samych celów. Jest to szczególnie kłopotliwe dla krajów z tradycyjnym bilansem energetycznym i energochłonnym przemysłem, takich jak Polska – dodał. 
Dyskutowano również m.in. na temat możliwości wykorzystania innowacyjnych rozwiązań technologicznych na terenach pozamiejskich, o polityce energetycznej Polski do 2030 roku w odniesieniu do terenów niezurbanizowanych, przyszłości gazu płynnego (LPG) jako efektywnego i przyjaznego środowisku źródła energii, a także o barierach i wyzwaniach legislacyjnych dotyczących efektywnej energetyki, mikrogeneracji i generacji rozproszeń.
W ramach paneli dyskusyjnych eksperci mówili także o miejscu gazu płynnego w polityce energetycznej Polski do 2030 r., „żółtych certyfikatach” oraz komplementarności OZE i gazu płynnego w budowie systemu efektywnych źródeł energii.
Wiedzą i doświadczeniem dzielili się na konferencji m.in.: Andrew Ford z firmy SHV Gas N.V.; Andrzej Czerwiński, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący, Parlamentarny Zespół ds. Energetyki; Filip Elżanowski, Ekspert Rynku Energii; Adam Hałasiewicz, Zastępca Dyrektora Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W dyskusji merytorycznej uczestniczyli także Elżbieta Czerwiakowska-Bojko z wydziału Energii Odnawialnych i Biopaliw w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Sylwester Śmigiel, Prezes Zarządu Gaspol SA, Przewodniczący Forum Efektywnej Energii oraz Arkadiusz Węglarz, Wiceprezes, Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA, przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Organizatorem konferencji była Grupa PTWP SA, wydawca m.in. Miesięcznika Gospodarczego "Nowy Przemysł" oraz portalu gospodarczego wnp.pl. Partnerem merytorycznym konferencji było Forum Rozwoju Efektywnej Energii.
Więcej informacji, relacje tekstowe i fotograficzne z konferencji dostępne są pod adresem: http://www.wnp.pl/tematy/,12841_0_0.html

Wróć