Strefa przedsiębiorcy

Czy własna działalność gospodarcza to nie jest praca?


W piśmie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk Rzecznik MŚP poparł propozycję Rzecznika Praw Obywatelskich, by okres prowadzenia działalności gospodarczej wliczany był do stażu pracy przy ustalaniu uprawnień pracowniczych. Obecnie prawo pracy traktuje czas prowadzenia działalności gospodarczej jako swoistą „dziurę w życiorysie”. W przeszłości Rzecznik MŚP wielokrotnie występował do odpowiednich organów państwowych z postulatem uregulowania tej kwestii w duchu zasady sprawiedliwości i równości. Obecny stan prawny jest przejawem nieuzasadnionej dyskryminacji przedsiębiorców. W dodatku jest także poważną barierą zniechęcającą do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, co negatywnie odbija się na stanie polskiej gospodarki.

Link do aktualności i teiści pisma poniżej

https://rzecznikmsp.gov.pl/czy-wlasna-dzialalnosc-gospodarcza-to-nie-jest-praca/

Źródło: Rzecznik MiŚP

Wróć