Auto-Flota

Daimler AG i BMW Group rozpoczynają długofalową współpracę na rzecz rozwoju zautomatyzowanej jazdy


9 lipca 2019 r. przedstawiciele obu firm podpisali umowę o długofalowej, strategicznej kooperacji dotyczącej wspólnego opracowania kolejnej generacji rozwiązań technicznych dla systemów wspomagania kierowcy, zautomatyzowanej jazdy drogami szybkiego ruchu oraz autonomicznego parkowania.

Początkowy cel to opracowanie rozwiązań technicznych dla systemów wspomagania kierowcy, wysoce zautomatyzowanej jazdy drogami szybkiego ruchu oraz autonomicznego parkowania (wszystko do poziomu 4. SAE)  Partnerzy wdrożą opracowane rozwiązania w swoich seryjnych pojazdach niezależnie od siebie  Wprowadzenie ich na rynek w seryjnych pojazdach zaplanowano na 2024 rok  Swoim zasięgiem współpraca obejmuje ponad 1200 specjalistów ds. rozwoju w Sindelfingen i Unterschleissheim.

BMW Group i Daimler – wspólnie z firmami Aptiv, Audi, Baidu, Continental, Fiat Chrysler, HERE, Infineon, Intel i Volkswagen – opublikowały białą księgę zatytułowaną „Safety First for Automated Driving” (z ang. bezpieczeństwo przede wszystkim dla zautomatyzonwanej jazdy). Oprócz omówienia wszystkich istotnych metod bezpieczeństwa zautomatyzowanej jazdy na poziomach 3./4. wg SAE w dokumencie tym wprowadzono system wykrywalności, który sięga od głównego celu – zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa niż przeciętny kierowca – aż do indywidualnych celów bezpieczeństwa dla różnych komponentów. Dokument został opublikowany 2 lipca 2019 r.

Planowane są dalsze rozmowy na temat rozszerzenia współpracy na wyższe poziomy automatyzacji dla obszarów zurbanizowanych i centrów miast. Podkreśla to długoterminowy i trwały charakter przedsięwzięcia, które obejmie skalowalną platformę dla zautomatyzowanej jazdy. Niewyłączna współpraca jest otwarta także na innych producentów OEM i partnerów technologicznych, a jej wyniki – na podstawie licencji – będą udostępniane innym producentom OEM.

Źródło: Mercedes-Benz Polska

Wróć