Strefa przedsiębiorcy

Dane przechowywane w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) są bezpieczne


Ministerstwo Finansów informuje, że Krajowy System e-Faktur działa prawidłowo. KSeF jest na bieżąco monitorowany przez Ministerstwo Finansów, a dane z wystawionych faktur są bezpieczne.

Zarówno dane w ramach KSeF jak i komunikacja są szyfrowane. Autoryzacja w systemie jest zabezpieczona na najwyższych dostępnych poziomach. W celu uwierzytelnienia zakłada się bowiem bezpieczeństwo systemu certyfikatów kwalifikowanych, podpisu zaufanego oraz dodatkowych mechanizmów kryptografii opartej o klucze symetryczne i asymetryczne. Dotychczas nie odnotowano żadnych przypadków wycieku danych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego wprowadzono konieczność posiadania określonych uprawnień do korzystania z KSeF oraz wymóg uwierzytelnienia i autoryzacji w kontekście danego przedsiębiorcy.

Link do komunikatu na stronie MF dotyczący Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF): >>> >>>> link

Źródło: Ministerstwo Finansów

Wróć