Wiadomości

Dodatkowe konsultacje dotyczące systemu kaucyjnego w Polsce


Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, nazywana również ustawą kaucyjną, ma wejść w życie 1 stycznia 2025 r. Przewiduje ona wprowadzenie powszechnego systemu kaucyjnego obejmującego butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 l, puszki metalowe o pojemności do 1 l oraz butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 l.

Obecnie trwają rozmowy pomiędzy zainteresowanymi stronami mające na celu doprecyzowanie niektórych zasad funkcjonowania systemu. Wśród zagadnień, które są przedmiotem rozważań, znalazły się między innymi:

  • wysokość kaucji,
  • standaryzacja opakowań,
  • opodatkowanie kaucji podatkiem VAT.

Wysokość kaucji będzie określana w drodze rozporządzenia, przy czym w ustawie kaucyjnej wskazano maksymalną jej wysokość w kwocie 2 zł. Na etapie procedowania ustawy najczęściej jako optymalną wskazywano kwotę 0,50 zł. Jednak obecnie słychać już głosy części branży mówiące, że ustanowienie kaucji w wysokości 1 zł będzie bardziej motywujące. Możliwe jest przyjęcie różnych stawek kaucji w zależności od rodzaju opakowania. Poruszana jest również kwestia fakultatywnej standaryzacji opakowań wielokrotnego użytku. W takim przypadku butelka mogłaby być wykorzystana efektywniej, w tym byłaby dostępna dla większej liczby producentów. Zgodnie z zapisami ustawy podatek VAT ma być doliczany jedynie do kaucji za butelki wielokrotnego użytku, w praktyce szklane.

Źródło: Instytut Technologii Paliw i Energii - Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

 

Wróć