Wiadomości

Drugi mazowiecki odcinek S12 w przetargu


Do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej trafiła dokumentacja przetargowa na realizację kolejnego odcinka S12 od Przysuchy do Wieniawy. Zadaniem nowej trasy będzie połączenie autostrady A1 pod Piotrkowem Trybunalskim (woj. łódzkie) z już istniejącym i budowanym ciągiem S12 w woj. lubelskim.

- Ogłoszenie drugiego przetargu na realizację S12, o długości prawie 30 km drogi kategorii S od gr. woj. mazowieckiego poprzez Przysuchę do Wieniawy na terenie Mazowsza pokazuje naszą konsekwencję w realizacji ważnych projektów drogowych. Jest to dla nas priorytetem, co zostało potwierdzone nie tylko zabezpieczeniem środków finansowych w nowym RPBDK, ale również potwierdzone konkretnymi działaniami. Dziękuje Wszystkim, którzy wspierali i wspierają powstanie S12 w naszym kraju - powiedział Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Droga ekspresowa S12 stanie się w przyszłości najkrótszym szlakiem z centrum kraju, przez Sulejów, Opoczno, Radom do Lublina i Chełma. Ułatwi podróż pomiędzy zachodnią i wschodnią granicą państwa, a tym samym krajami Unii Europejskiej i Ukrainy. Początek drogi będzie się znajdował u zbiegu z autostradą A1 w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego, a koniec na przejściu granicznym w Dorohusku. Można już korzystać z blisko 94 km S12 w woj. lubelskim, od Puław do Piask, a w realizacji jest 70 z 75 km dalszego odcinka do granicy z Ukrainą. 

To już drugi odcinek w woj. mazowieckim

Przetarg, którego szczegóły za kilka dni pojawią się na naszej platformie zakupowej, dotyczy zaprojektowania i budowy odcinka od Przysuchy do Wieniawy o długości 14,7 km. To już kolejny fragment S12 w woj. mazowieckim. Przetarg na pierwszy odcinek: granica woj. łódzkiego - Przysucha ogłoszono nieco ponad dwa tygodnie temu. Nowa trasa o długości 14,4 km prowadzić będzie przez teren gmin Gielniów i Przysucha.  Będzie to dwie jezdnie po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 metra każdy wraz z pasem awaryjnym. Obie jezdnie będą oddzielone pasem rozdziału o szerokości co najmniej 5 metrów. 

Co zmieni się w terenie

Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej, z dwoma pasami ruchu i pasem awaryjnym na każdej jezdni, będzie skutkowała wieloma zmianami w swoim otoczeniu. Przebudowane zostaną w niezbędnym zakresie wszystkie drogi lokalne, które będą kolidowały z nową trasą, tak aby przywrócić naruszone połączenia drogowe i przywrócić dojazdy do posesji. Pojawią się nowe elementy infrastruktury drogowej przeznaczone dla pieszych i rowerzystów, a także liczne inne obiekty inżynierskie oraz systemy odwonienia i urządzenia ochrony środowiska. Na trasę będzie można się w przyszłości dostać bądź z niej zjechać, za pomocą dwóch węzłów drogowych, jakie będą dostępne na tym odcinku: Przysucha i Wieniawa. 

Kluczowa trasa

Nowa trasa ma za zadanie przejąć zadania bardzo zatłoczonej drogi krajowej nr 12 i połączyć w sposób szybki i bezpieczny centrum kraju z południowym Mazowszem i Lubelszczyzną. 

Jej zadaniem jest także wyprowadzenie ruchu tranzytowego (szczególnie ciężkiego) z centrów licznych miast przez które przebiega obecna DK12. To znacznie poprawi poziom bezpieczeństwa i komfort życia mieszkańców. W miastach będzie ciszej, spadnie emisja spalin i z całą pewnością zmniejszy się liczba zdarzeń drogowych. 

Droga ekspresowa S12 będzie realizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Będzie to jedna z kluczowych tras, tworzących horyzontalne uzupełnienie istniejącej i powstającej sieci dróg szybkiego ruchu w naszym kraju.  

Pozostałe odcinki S12 w woj. łódzkim i mazowieckim

Przed ogłoszeniem przetargów na kolejne odcinki, po zachodniej i wschodniej stronie obu wcześniej wspomnianych, muszą zakończyć się procedury środowiskowe. GDDKiA jest w trakcie procedury związanej z uzyskaniem prawomocnej decyzji środowiskowej dla odcinka od Piotrkowa Trybunalskiego (A1) do granicy województw łódzkiego i mazowieckiego, o długości 61,2 km, która obejmuje zarówno drogę ekspresową S12 w wariancie W6+W6’, jak i S74 w wariancie W4 - W5 na terenie województwa łódzkiego. Dyrekcja zakłada, że w maju 2024 r. raport z wynikami inwentaryzacji przyrodniczej trafi do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ). Oznacza to, że na początku 2025 roku decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) powinna się stać prawomocna. 

W przypadku odcinka na wschód od Radomia toczy się postępowanie administracyjne prowadzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie. We wniosku o uzyskanie DŚU wskazano jako preferowany wariant B (kolor brązowy) z podwariantem AB. Wybrany wariant o długości ok. 67 km przebiega przez teren gmin Orońsko, Kowala, Skaryszew, Gózd, Tczów, Zwoleń, Przyłęk, Policzna i Puławy. Przyszła trasa będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, a dostępność do niej odbywać się będzie poprzez siedem węzłów: Radom Południe, Radom Kowala, Radom Skaryszew, Tczów, Zwoleń, Czarnolas i Puławy Zachód (dawniej Bronowice).  

W kwietniu br. poznano biura projektowe zainteresowane opracowaniem Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla łącznika drogi ekspresowej S8 do węzła Łódź Południe (A1/S8) do węzła Kozenin (S12/S74). Łącznik między węzłami Łódź Południe i Kozenin, to blisko 60 km nowej, dwujezdniowej drogi ekspresowej o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. Wyposażona będzie we wszystkie niezbędne urządzenia, takie jak: bezkolizyjne węzły drogowe, nowoczesny system zarządzania ruchem, a także wszelkie instalacje służące ochronie środowiska. Trasa w przyszłości połączy Tomaszów Mazowiecki i sąsiednie miejscowości z Łodzią, a jednocześnie skróci czas przejazdu pomiędzy Warszawą i Wrocławiem.

S12 w woj. lubelskim

Można już korzystać z blisko 94 km S12 w woj. lubelskim, od Puław do Piask, a w realizacji jest 70 z 75 km dalszego odcinka od Piask do granicy z Ukrainą.

Ostatnio GDDKiA informowałą o postępach robót budowlanych na ponad 13-kilometrowej obwodnicy Chełma, która będzie fragmentem planowanej drogi ekspresowej S12 Piaski – Dorohusk o łącznej długości 75 km.

Dla pozostałych odcinków wyłoniono wykonawców, którzy pracują nad dokumentacją projektową. Z pierwotnych planów, po wykonaniu badań geologicznych wyłączono fragment o długości ok. 5,7 km na połączeniu zakładanych wcześniej dwóch odcinków realizacyjnych. W rejonie planowanego węzła Dorohucza, pod warstwą ziemi, stwierdzono bowiem występowanie odpadów przemysłowych. W związku z tym podjęto decyzję o ominięciu składowiska. Wiązać się to będzie ze zmianą przebiegu trasy między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe Drugie, opracowaniem nowego wariantu i uzyskaniem decyzji środowiskowej. To najkrótsza droga do realizacji tego fragmentu trasy i połączenia jej z sąsiednimi odcinkami.  GDDKiA wyłoniła już wykonawcę dokumentacji projektowej (Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej, materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej i dokumentów przetargowych) dla tego fragmentu trasy i podpisano z nim umowę. Obecnie trwają prace dokumentacyjne. 

Porozumienie z wojewodą

Wraz z budową odcinka drogi ekspresowej Chełm – Dorohusk, zrealizowane zostaną także drogi dojazdowe do obsługi przejścia drogowego w Dorohusku. Porozumienie w tej sprawie podpisali wiosną br. Wojewoda Lubelski Lech Sprawka i p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski.   

Porozumienie obejmuje zaprojektowanie i budowę dróg do obsługi istniejącego drogowego przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku oraz do planowego Terminala Samochodowego w Okopach na odcinku ok. 2,5 km od Okop w kierunku granicy (po obu stronach jezdni). Inwestycja będzie sfinansowana przez Wojewodę Lubelskiego.

Przygraniczny odcinek S12 z dofinansowaniem UE

Fragment trasy S12 od MOP Teosin do Dorohuska (granica Państwa) będzie realizowany z dofinansowaniem ze środków UE w ramach CEF 2021-2027 i wdrażany w ramach polsko - ukraińskiego projektu nakierowanego na zwiększenie dostępności transportowej pomiędzy UE/Polska a Ukrainą. Komponenty projektu będą wdrażane przez trzech partnerów z Polski. GDDKiA w zakresie realizacji przygranicznego fragmentu S12, Ministerstwo Finansów (KAS) w zakresie aplikacji mobilnej dla kierowców ciężarówek dedykowanej dla umawiania terminu odprawy granicznej na przejściach granicznych w Dorohusku, Hrebennem i Korczowej oraz Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych z siedzibą w Chełmie w ramach kompleksowej dokumentacji technicznej dla budowy terminala drogowego w Okopach. We wdrażaniu projektu wezmą udział partnerzy z Ukrainy (Służba Celna i Ukravtodor). Koszty całkowite to 93,2 mln euro, w tym koszty kwalifikowalne to 76,3 mln euro, a wkład ze środków UE to 38,2 mln euro.

Kalendarium

  • 13 września 2017 r. – podpisanie umowy na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej dla S12 odcinek gr. woj. łódzkiego/mazowieckiego – Radom. 
  • 19 grudnia 2019 r. – złożenie wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej. 
  • 25 października 2021 r. – uzyskanie decyzji środowiskowej dla wariantu 2 (pomarańczowego) wskazanego jako rekomendowany przez GDDKiA. 
  • 10 stycznia 2023 r. – decyzja GDOŚ o ostateczności decyzji środowiskowej.

Źródło: GDDKiA; fot. GDDKiA/Krzysztof Nalewajko

Wróć