Wiadomości

Egzamin na doradcę będzie trudniejszy

Rozmowa z prof. Jolantą Iwin-Garzyńską, przewodniczącą komisji egzaminacyjnej ds. doradztwa podatkowego.
W ostatnim czasie wyznaczyła pani terminy egzaminów ustnych aż do listopada. To praktyka dotąd niespotykana. Dlaczego terminy zostały wyznaczone na tak długi okres?
- Decyzja jest związana z nowelizacją ustawy o doradztwie podatkowym, która wczoraj została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2010 r. nr 122, poz. 826). Zawiera ona przepis przejściowy, zgodnie z którym opłata za egzamin obowiązuje w wysokości z dnia ogłoszenia egzaminu. A zatem, aby osoby, które zdawały egzamin pisemny przed nowelizacją, nie musiały płacić za egzamin więcej, konieczne było ogłoszenie terminów przed wprowadzeniem zmian. Opłata za egzamin w październiku lub listopadzie wyniesie więc tyle, ile wynosi dziś. Wraz z nowelizacją powinny wejść w życie rozporządzenia, na mocy których opłata zostanie zmieniona. Nowe opłaty będą obowiązywały osoby, które przystąpią do egzaminów później niż w listopadzie.

 Nowelizacja oznacza, że wczoraj komisja egzaminacyjna została rozwiązana. Czy zatem może powtórzyć się sytuacja sprzed kilku lat, że przez pewien okres w ogóle nie będzie komisji?
- Mam nadzieję, że taka sytuacja tym razem się nie powtórzy, ponieważ nowelizacja daje ministrowi finansów prawo powołania komisji nawet w sytuacji, gdy samorząd doradców podatkowych nie deleguje swoich kandydatów, gdy nie będzie opinii z ośrodków naukowych oraz gdy nie zostaną delegowani sędziowie. Ciągłość prac zostanie więc zachowana. Pewnym niebezpieczeństwem takiego rozwiązania jest powołanie komisji składającej się wyłącznie z pracowników Ministerstwa Finansów. Może powstać resortowa komisja egzaminacyjna, w skład której wejdą jedynie pracownicy Ministerstwa Finansów, sekretarzem komisji będzie pracownik ministerstwa i można domniemywać, że przewodniczącym także.

Rozmawiał Łukasz Zalewski

 Czy po wejściu w życie przepisów zwiększy się liczba pytań? Czy rozszerzenie zakresu spowoduje zawężenie pytań z dotychczasowych dziedzin? Czy nowelizacja ustawy zmienia warunki przeprowadzania egzaminu?

 Więcej: Dziennik Gazeta Prawna 9-11.07.2010 (132) – str.B4

Wróć