Auto-Flota

Elektromobilność: coraz więcej miast posiada operatorów ogólnodostępnej stacji ładowania


W kolejnych trzech miastach dostępne będą usługi wyznaczanych przez Prezesa URE operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania.

Gdańsk, Włocławek i Sosnowiec dołączyły do grona 13 miast, o których pisaliśmy w maju. Prezes URE wyznaczył ENERGA-OBRÓT do pełnienia funkcji operatora ogólnodostępnych stacji ładowania i dostawcy usług ładowania w Gdańsku i Włocławku, natomiast Tauron Sprzedaż do pełnienia tych funkcji w Sosnowcu.

Wyznaczenie operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania i dostawców tych usług oznacza, że Polska sukcesywnie rozbudowuje infrastrukturę ładowania samochodów elektrycznych i tankowania CNG/LNG, co przełoży się na rozwój elektromobilności i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z transportu, o które zabiega Europa.

Aktualny wykaz operatorów znajduje się na stronie internetowej URE.

 

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Wróć