Wiadomości

Emperia i ORLEN rozwijają współpracę- Spółka Tradis jest dla nas rzetelnym i wiarygodnym partnerem handlowym. Jest dystrybutorem spełniającym wszystkie wymagania w zakresie obsługi sieci sklepów typu „convenience”. Firma Tradis nie tylko będzie brała udział w postępowaniach wyboru dostawcy kolejnych kategorii, widzimy ją także jako partnera w planowanych przez nas projektach rozwoju sprzedaży – mówi Piotr Sznigirewicz, dyrektor Biura Towarów Pozapaliwowych i Zarządzania Kategoriami PKN ORLEN SA.

Umowa z PKN ORLEN to przykład wykorzystania skali Tradisu do współpracy z dużymi podmiotami, prowadzącymi działalność detaliczną na terenie całego kraju. Zamówienia realizowane są przez 8 nowoczesnych Centrów Dystrybucji zlokalizowanych w: Stargardzie Szczecińskim, Poznaniu, Wrocławiu, Będzinie, Białymstoku, Lublinie, Błoniu i Gdańsku. Szacowana roczna sprzedaż z tego tytułu wynosi ponad 220 mln złotych. Ogromne znaczenie ma nowoczesny system elektronicznych zamówień, który Tradis wykorzystuje już od kilku lat oraz doświadczenie w obsłudze serwisowej, z dowozem do klienta. Taki sposób współpracy stanowi obecnie 80 proc. działalności dystrybucyjnej Emperii.
- Nawiązanie współpracy nastąpiło na drodze postępowania przetargowego, w ramach którego oceniana była nie tylko oferta finansowa, ale także zdolność do obsługi tak dużej i rozproszonej sieci na wymaganym poziomie. Potwierdzeniem dobrze dokonanego wyboru było bardzo szybkie dopasowanie systemów informatycznych Tradis do wymagań ORLEN, rzetelne opracowanie optymalnego harmonogramu dostaw oraz wysoki poziom realizacji zamówień już od pierwszych dni współpracy – dodaje Piotr Sznigirewicz.
Jednym z głównych celów procesu integracji systemu dystrybucji Emperii była możliwość sprawnej obsługi dużych, ogólnopolskich podmiotów. Spółka Tradis stała się gigantem polskiej dystrybucji dzięki wdrożeniu kompleksowego systemu informatycznego i operacyjnego oraz ujednoliceniu standardów obsługi. Tradis jest w stanie zapewnić najwyższe standardy obsługi, będąc liderem kosztowym i jakościowym dystrybucji w Polsce.
- Spółka Tradis od 2008 roku rozwijała zaplecze informatyczne i integrowała system dystrybucji, aby zaoferować swoim klientom najlepszy system dystrybucji w kraju. Efektem tych szeroko zakrojonych zmian jest nawiązanie współpracy z PKN ORLEN. To dowód naszych wysokich kompetencji, co daje podstawy do optymistycznych prognoz na przyszłość. Chcemy jak najmocniej zaznaczyć swoją obecność na rynku. Przewidujemy dalszy rozwój świadczonych przez nas usług i nawiązywanie współpracy z kolejnymi, dużymi sieciami stacji benzynowych w Polsce – mówi Jarosław Wawerski, prezes zarządu Tradis.
Grupa Handlowa Emperia osiągnęła w pierwszym półroczu 2010 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 2,83 mld zł, wyższe o 5,5% i zysk netto w wysokości 32,4 mln zł, wyższy o 2,5% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W pierwszym półroczu 2010 roku realizowano plany konsolidacyjne Grupy Handlowej Emperia. Już 7 kwietnia zakończono proces nabycia 100% udziałów spółki Lewiatan Kujawy. Lewiatan Kujawy zarządza siecią 248 placówek detalicznych zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego i śląskiego. Jest to kolejna spółka z Polskiej Grupy Handlowej Lewiatan , jednej z największych sieci sklepów franczyzowych w Polsce.
21 września 2010 roku Emperia powiadomiła o proponowanej zmianie polityki dywidendowej. Począwszy od podziału zysku netto za 2010 rok Zarząd planuje konsekwentnie rokrocznie rekomendować WZA wypłatę dywidendy na poziomie 40%, czyli znacznie wyższą niż dotychczas (20%). Dodatkowo, termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony na przełom czerwca i lipca.
W dniu16 września Rada Nadzorcza Emperia Holding podjęła uchwałę, w której wyraziła zgodę na rozpoczęcie nabywania akcji własnych spółki – do 20% kapitału zakładowego, za łączną cenę nie przekraczającą wysokości utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego w kwocie 40 mln zł. W tym samym dniu Rada Nadzorcza Emperii wyraziła także zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego przez wyemitowanie do 755.758 nowych akcji bez prawa poboru. Rada Nadzorcza ustaliła też – zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki – minimalną cenę emisyjną akcji na poziomie 86 zł.
Ponadto, 13 października 2010 odbędzie się NWZA. W porządku obrad znalazła się uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dalszy skup akcji w celu umorzenia do 25% kapitału zakładowego i kwoty 500 mln zł. NWZA ma zdecydować także o podwyższeniu kapitału docelowego do 1.511.516 zł.

****
Grupa Handlowa Emperia jest jedną z największych i najbardziej aktywnych grup handlowych w Polsce prowadzących handel detaliczny oraz dystrybucję artykułów spożywczych i kosmetyczno-chemicznych. Koordynatorem działalności grupy jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółka Emperia Holding S.A. Grupa Handlowa Emperia jest obecna na polskim rynku od 1990 roku. Swym zasięgiem obejmuje teren całego kraju. W obu segmentach działalności Grupy Handlowej Emperia zatrudnionych jest ponad 13 tysięcy pracowników.
Segment dystrybucyjny Grupy Handlowej Emperia skupia spółki: Tradis Sp. z o.o., Ambra Sp. z o.o., DEF Sp. z o.o. Działalność operacyjna spółek dystrybucyjnych została uporządkowana geograficznie bądź funkcjonalnie w ramach ośmiu makroregionów. Łącznie spółki dystrybucyjne Emperii dysponują 73 oddziałami w postaci centrów dystrybucji, serwisów i magazynów cash&carry o łącznej powierzchni ok. 306 tys. m2.
Handel detaliczny w Grupie Handlowej Emperia prowadzony jest przez sieci supermarketów. Grupa Handlowa Emperia - wspólnie z polskimi kupcami - organizuje sieci o różnorodnych formatach, optymalnie dostosowanych do oczekiwań i potrzeb klientów.
W ramach segmentu detalicznego Grupy Handlowej Emperia działają następujące sieci supermarketów (Liczba sklepów na 01 września 2010 r.):
    * Stokrotka: 173
    * Delima: 8
    * Groszek: 1.120
    * Milea: 90
    * Lewiatan Podlasie: 196
    * Lewiatan Śląsk: 292
    * Lewiatan Zachód: 302
    * Lewiatan Orbita: 103
    * Lewiatan Wielkopolska: 180
    * Lewiatan Północ: 165
    * Lewiatan Opole: 179
    * Lewiatan Kujawy: 246
    * Euro Sklepy: 642
    * Społem Tychy: 24
    * PSD: 499 placówek w ramach 55 spółdzielni spożywców Społem
Łączenie działalności dystrybucyjnej z siecią sprzedaży detalicznej jest sposobem optymalizowania prowadzonej działalności handlowej przez zwiększanie skali działania i siły przetargowej w negocjacjach handlowych z producentami i dostawcami. Posiadanie nowoczesnej logistyki dystrybucyjnej pozwala utrzymać dużą szerokość oferowanego asortymentu, optymalizować zarządzanie łańcuchem dostaw, obniżać koszty logistyczne i nieustannie poprawiać jakość serwisu.
Grupa Handlowa Emperia otrzymała szereg nagród i wyróżnień: m.in. tytuł „Perły Polskiej Giełdy 2009”, plasując się na 7 pozycji w rankingu wg Gazety Giełdy „Parkiet”. W zestawieniu Gazety Finansowej „500 Największych Firm w Polsce”, Emperia znalazła się na 30 miejscu, zajęła także 39 pozycję w klasyfikacji „Giełdowe Spółki Roku 2009” organizowanym przez Puls Biznesu. Emperia zajmuje 32 miejsce w rankingu dziennika Rzeczpospolita „Lista 500” i 26 miejsce w zestawieniu „Pięćsetka Polityki” za rok 2009. Grupa uplasowała się na 2 pozycji w rankingu TOP 50 handlu FMCG oraz na 3 miejscu wśród 50-ciu najlepszych firm polskiego handlu detalicznego wg Detal Dzisiaj.

(zp)

Wróć