Wiadomości

Energia 2020 - nowa strategia dla Europy


Komisja Europejska 10 listopada przedstawiła nową strategię na rzecz konkurencyjnej, zrównoważonej i bezpiecznej energii.

W dokumencie zawarte zostały unijne priorytety energetyczne na nadchodzącą dekadę. Należą do nich:
- osiągnięcie oszczędności energii,
- utworzenie konkurencyjnego i bezpiecznego wewnętrznego rynku energii,
- wzmocnienie unijnego przywództwa technologicznego
- skuteczne negocjacje z partnerami międzynarodowymi.

KE przedstawiła również działania, które należy podjąć aby osiągnąć wyznaczone cele. W oparciu o przedstawione priorytety i działaniaw najbliższych 18 miesiącach KE przedstawi konkretne inicjatywy i wnioski legislacyjne.

Więcej informacji na stronach internetowych Komisji Europejskiej

Wróć