Wiadomości

Europejski Kongres Finansowy w Sopocie z udziałem ministra Jakuba Jaworowskiego


- Spółki z portfela Ministerstwa Aktywów Państwowych odpowiadają za 15% PKB Polski, 40% kapitalizacji warszawskiej giełdy oraz za ponad połowę kapitalizacji WIG20. Są one aktywne w niemal wszystkich sektorach gospodarki i to ogromny potencjał. Dzięki coraz lepszemu nadzorowi i nowym programom ich ranga i znaczenie wzrośnie dla polskiej gospodarki – powiedział minister Aktywów Państwowych Jakub Jaworowski do uczestników Europejskiego Kongresu Finansowego.

Europejski Kongres Finansowy to jedno z najważniejszych spotkań świata finansów w Polsce. Stwarza możliwości dla debat na temat stabilności europejskiego i polskiego systemu finansowego, a także wypracowania rekomendacji w zakresie rozwiązań systemowych dotyczących bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju tej branży. W opinii ministra Jakuba Jaworowskiego potencjał polskich firm jest znacznie większy niż ma to miejsce obecnie.

- Gdyby kluczowe spółki Skarbu Państwa osiągały rezultaty wskaźników ceny/zysku i całkowitej stopy zwrotu podobne do ich międzynarodowych odpowiedników, to wytworzyłyby dodatkowe 130 mld zł wartości. Z jakiegoś powodu polskie firmy nie osiągają tych wysokich wskaźników. Za dużą część tej luki odpowiada nieoptymalny corporate governance - zwracał uwagę minister aktywów państwowych.

Tę sytuacje w spółkach skarbu państwa zmienić może właściwe zarządzanie nimi oraz zwiększanie ich wartości i znaczenia na rynku globalnym, mimo wielkich wyzwań które są związane z megaprojektami (Olefiny III, Polimery Police, duże OZE), systemem bankowym czy z aktywami węglowymi.

- Spółki powinny mieć jasny plan działania skoncentrowany na rozwoju podstawowej działalności. Takie cele powinny być doprecyzowane na poziomie sektorów, a później samych spółek. Chcemy też wspierać tworzenie się polskich championów, a droga do tego celu wiedzie właśnie poprzez solidny corporate governance - argumentował minister Jakub Jaworowski.

Tegoroczny XIV Europejski Kongres Finansowy odbywa się pod hasłem “Czy chcemy jeszcze się ścigać?”. Na to pytanie zdecydowanie odpowiedział minister aktywów państwowych.

- Tak, oczywiście chcemy się ścigać. Musimy się ścigać, a droga do sukcesu w tym wyścigu wiedzie przez zdrowe transparentne procedury, fachową kadrę, przejrzyste schematy działania i przestrzeganie prawa. Ministerstwo Aktywów Państwowych będzie pomagać firmom, w których ma udziały, żeby tak właśnie przygotowywały się do tego wyścigu - deklarował minister Jakub Jaworowski.

Tematem rozmów i debat są: cyberbezpieczeństwo, polityka ładu korporacyjnego spółek z udziałem spółek Skarbu Państwa, konkurencyjność przedsiębiorstw i branż, rola i znaczenie sztucznej inteligencji, budowanie wiarygodności ekonomicznej Polski, wyzwania dla sektora bankowego oraz te związane z finansowaniem wielkich inwestycji, jak transformacja energetyczna (w tym energetyka jądrowa) czy wydatki na zbrojenia. Skomplikowana i niebezpieczna sytuacja na świecie nie pozwala uciec od tematów związanych z wojną na Ukrainie i rosnącego zagrożenia totalitaryzmem.

- Tragiczne zawirowania geopolityczne otwierają nowe możliwości w pewnych obszarach. Jednak nowe programy i polityki unijne, są szansą także dla spółek z udziałem Skarbu Państwa i chcemy te szanse wykorzystać – przekonywał minister Jakub Jaworowski.

W Europejskim Kongresie Finansowym bierze udział ponad 1700 uczestników z Polski i Europy. To menedżerowie najwyższych szczebli, decydenci kształtujący politykę gospodarczą, przedstawiciele nauki oraz wybitni eksperci bankowości i rynku kapitałowego, ubezpieczeń, innowacji i IT, a także infrastruktury i budownictwa.

Minister Aktywów Państwowych Jakub Jaworowski zainaugurował działalność Akademii Corporate Governance, która działa przy Europejskim Kongresie Finansowym. Akademia zrzesza wyróżniających się studentów i młodych absolwentów z Polski i z zagranicy, którzy chcą pogłębiać wiedzę z zakresu: finansów, zarządzania wartością spółek kapitałowych, rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zagrożeń wynikających w zbyt szybko zmieniającej się sytuacji geopolitycznej. W ramach Akademii odbyła się debata oksfordzka nad tezą „Unia Europejska powinna zintegrować państwa członkowskie i przyjąć formę “Stanów Zjednoczonych Europy”.

Link do aktualności: >>>tutaj<<<

Źródło: Ministerstwo Aktywów Państwowych

Wróć