Prawo

Fabryka faktur warta miliard złotych – KAS i CBA rozbiły grupę przestępczą


  • Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) we współpracy z katowicką Delegaturą Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą.
  • Zatrzymano 34 osoby, które usłyszały między innymi zarzuty zbrodni VAT-owskiej.
  • Wartość wystawionych nierzetelnych i fałszywych faktur VAT przekraczała 1 mld zł.

KAS i CBA prowadzą pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, wystawiającej i posługującej się nierzetelnymi oraz poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT.

Blisko 200 funkcjonariuszy KAS i CBA przeprowadziło akcję na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i małopolskiego. Zatrzymano 34 osoby. Wśród zatrzymanych są osoby pełniące funkcje kierownicze w grupie przestępczej, końcowi odbiorcy nierzetelnych faktur VAT oraz tzw. słupy, czyli osoby na które były zakładane podmioty gospodarcze, w imieniu których były wystawiane fikcyjne faktury. Przeszukano mieszkania i biura zatrzymanych, zabezpieczono liczne dokumenty oraz sprzęt elektroniczny, które mogą stanowić materiał dowodowy w tej sprawie.

Grupę tworzyła sieć firm – na chwilę obecną ustalono ok. 100 podmiotów. Grupa wystawiała faktury kosztowe, które następnie były nabywane przez kolejne podmioty. Faktury wystawiano w zamian za uzyskanie korzyści majątkowej, a także w celu obniżenia wysokości należności publicznoprawnych. Wystawione faktury miały dokumentować zakup oraz sprzedaż usług (m.in. transportowych, budowlanych, IT) oraz towarów handlowych o wartości co najmniej 1 mld zł.

Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie wszczął 73 kontrole celno-skarbowe u korzystających z pustych faktur. Skarb Państwa odzyskał już ok. 10 mln zł z tytułu  nieodprowadzonego podatku VAT.

W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, tzw. zbrodni VAT-owskiej oraz przestępstw skarbowych.

Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

Wróć