Wiadomości

Firmy nie wniosą protestu w publicznym przetargu

Nie będzie już postępowania protestacyjnego w zamówieniach publicznych. Więcej przedsiębiorców startujących w przetargach będzie uprawnionych do składania odwołań, a ich forma znacznie się uprości. Dziś w życie wchodzi istotna nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych, która całkowicie przebudowuje środki ochrony prawnej.

Od 29 stycznia odwołanie można wnieść bezpośrednio do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), przy czym istnieje także możliwość złożenia go w wersji elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
– Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od przesłania informacji o czynności zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane pisemnie, faksem, drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób (np. pocztą) – mówi Aleksandra Hulewicz, prawnik z kancelarii Chajec, Don-Siemion & Żyto. Dodaje, że jeśli wartość zamówienia jest mniejsza niż unijny próg, termin ten wynosi odpowiednio 5 i 10 dni.
 – Zmiana jest istotna dla wykonawców, gdyż odwołanie będzie musiało dotrzeć do KIO i – co istotne – nie będzie liczyła się data stempla pocztowego – mówi Maciej Maciejewski z Kancelarii Zamówień Publicznych.
 
Daria Stojak
 
Czy sposób wnoszenia odwołań w formie elektronicznej będzie miał wpływ na pracę Izby? Dlaczego wg ekspertów nowelizacja wywoła zwiększoną liczbę odwołań? Dzięki czemu zostanie skrócona procedura odwoławcza? Jakie narzędzia pozwalające na ochronę swoich praw w postępowaniach zyskają przedsiębiorcy?
 
Więcej: Dziennik Gazeta Prawna 29.01.2010 (20) – str.B8
Pełna wersja wiadomości prawno-gospodarczych - czytaj na www.gazetaprawna.pl


 źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Wróć