Wiadomości

Fotokataliza – proces wielu zastosowań


Fotokataliza to proces, w którym światło (zwykle światło słoneczne) jest wykorzystywane do aktywacji katalizatora chemicznego, w którego obecności łatwiej jest przeprowadzić reakcje chemiczne. Proces ten ma wiele zastosowań i jest badany pod różnymi aspektami naukowymi i technologicznymi.

Oto niektóre z głównych zastosowań fotokatalizy:

  1. Oczyszczanie powietrza: Fotokataliza może być stosowana do eliminowania zanieczyszczeń powietrza, takich jak tlenki azotu (NOx) i lotne związki organiczne (VOCs). Katalizatory fotokatalityczne mogą przekształcać te zanieczyszczenia w mniej szkodliwe substancje, dzięki czemu poprawia się jakość powietrza.
  2. Oczyszczanie wody: Fotokataliza może być stosowana do usuwania zanieczyszczeń z wody, takich jak związki organiczne, metale ciężkie i patogeny. Katalizatory fotokatalityczne, takie jak tlenek tytanu, mogą dezaktywować lub rozkładać zanieczyszczenia w obecności światła.
  3. Samooczyszczenie powierzchni: Powierzchnie pokryte fotokatalitycznymi materiałami mogą samoczynnie usuwać zanieczyszczenia organiczne, takie jak brud, oleje i resztki organiczne, gdy są wystawione na światło słoneczne lub sztuczne źródła światła.

Instytut Technologii Paliw i Energii od wielu lat specjalizuje się i prowadzi badania związane z procesem oczyszczania gazów (spalin i powietrza). Instytut jako jeden z pierwszych ośrodków na świecie może pochwalić się uzyskaniem gotowości technologicznej oczyszczania powietrza i spalin z tlenków azotu (NOx) na poziomie TRL 6.

Aktualnie realizowany jest projekt „Foto-katalityczne i kontrolowane temperaturą oczyszczanie powietrza z VOC i NOx z wykorzystaniem reaktora foto-katalitycznego w skali pilotowej” o akronimie: Photo-PURE, wybrany w ósmym konkursie na wspólne projekty bilateralne w ramach współpracy polsko-tajwańskiej (2020) i finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, nr umowy PL-TW/VIII/2/2021 oraz Ministerstwo Nauki i Technologii (MOST, Tajwan), którego kierownikiem części polskiej jest dr hab. inż. Janusz Lasek, prof. Instytutu.

Już teraz możemy pochwalić się pozytywnymi wynikami uzyskania 85% skuteczności usuwania toluenu i 95% skuteczności usuwania tlenku azotu z powietrza.

Źródło: ITPE

Wróć