Wiadomości

Fundusze europejskie do wzięcia


W grudniu szansę na pozyskanie pieniędzy unijnych mają szczególnie przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Z oferty unijnej mogą też skorzystać wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje rynku pracy czy uczelnie wyższe. Nadchodzący miesiąc to 230 konkursów, w tym 91 zupełnie nowych. Wśród nich znajdziesz 57 konkursów z programów ogólnopolskich, 160 konkursów z programów regionalnych i 13 konkursów z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Sprawdź pełną ofertę wszystkich naborów unijnych!

Źródło: MR (op.pb)

Wróć