Strefa przedsiębiorcy

Fundusze europejskie. Nowe programy dla przedsiębiorców - spotkanie Katowice


Podsekretarz Stanu w ministerstwie funduszy i polityki regionalnej Ewelina Owczarska uczestniczyła online w spotkaniu regionalnym dla przedstawicieli biznesu. W jego trakcie przedsiębiorcy dowiedzieli się, z jakiego wsparcia będą mogli skorzystać w ramach funduszy europejskich 2021-2027.

- Innowacje są niezbędne do wspierania rozwoju. Jednym z głównych celów interwencji w ramach polityki spójności w latach 2021-2027 jest zapewnienie trwałego wzrostu polskiej gospodarki i zwiększenie jej konkurencyjności oraz poziomu innowacyjności. Programy w obecnej perspektywie finansowej stanowią atrakcyjne rozwiązanie dla przedsiębiorców, jednocześnie skutecznie odpowiadając na wyzwania cywilizacyjne. Wykorzystując potencjał funduszy polityki spójności, możemy napędzać inteligentne innowacje – mówiła podsekretarz stanu Ewelina Owczarska.

Podczas spotkania doświadczeni praktycy omówili nowe programy z dotacjami oraz przybliżyli warunki i możliwości udziału w wybranych projektach i konkursach realizowanych z funduszy europejskich w najbliższych latach. Przybliżone zostały nabory realizowane w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027, takie jak „Ścieżka SMART”. Przedsiębiorcy dowiedzieli się także o Funduszach Europejskich dla startupów.

- Liczymy, że dzisiejsze spotkanie pomoże rozwinąć i wprowadzić asortyment nowoczesnych produktów i usług o wysokim potencjale, zarówno na rynku krajowym jak i światowym. Możliwości związanych z dofinansowaniem unijnym jest sporo – dodała minister Owczarska.

FENG na innowacje

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki z budżetem prawie 8 mld euro wspiera przedsiębiorstwa, które mogą ubiegać się o środki na prowadzanie badań, wdrożenie innowacji, wykorzystanie nowych i zaawansowanych technologii oraz transformację działalności w kierunku zielonej i cyfrowej gospodarki. Flagowy instrument FENG w zakresie wspierania innowacji w przedsiębiorstwach to konkursy dostępne w ramach Ścieżki SMART. Przez cały 2023 rok zostanie zrealizowanych aż sześć naborów wniosków w Ścieżce SMART. Jest to niezwykle atrakcyjna forma wsparcia w postaci dotacji pozwalająca na realizację kompleksowego projektu m.in. prace badawczo - rozwojowe lub wdrożenie innowacji, obudowanego dodatkowymi działaniami takimi jak podniesienie kompetencji pracowników zaangażowanych w realizację projektu, działaniami na rzecz cyfryzacji, rozwoju infrastruktury B+R, zazielenienia przedsiębiorstwa czy internacjonalizacji produktów lub usług.

Z programu FENG może skorzystać bardzo szeroka gama odbiorców. Przede wszystkim są to przedsiębiorcy – mali, średni, duzi, którzy mogą występować po wsparcie sami, w konsorcjach przedsiębiorstw lub w konsorcjach z NGO czy też  z jednostkami badawczymi.

Dodatkowo, aby pomóc przedsiębiorcom w rozwoju ich firm i wnioskowaniu o dostępne środki, w Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki oferujemy również skorzystanie z bezpłatnych usług informacyjnych udzielanych przez doświadczonych ekspertów branżowych. Są to usługi Innovation Coach oraz STEP.

FEPW na rozwój przedsiębiorczości

Kolejne 500 mln euro na rozwój przedsiębiorczości jest dostępne w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Nadal głównym celem dofinansowanych projektów będzie wzrost produktywności i innowacyjności MŚP, jednak z uwzględnieniem założeń gospodarki neutralnej klimatycznie. 

Nie zabraknie wsparcia dla młodych przedsiębiorstw typu start-up w ramach platform startowych. Małe i średnie firmy będą mogły wciąż liczyć także na dofinansowanie inwestycji w procesy wzornicze. Ponadto środki trafią do przedsiębiorców, którzy chcą dostosować swoją działalność do nowych wyzwań rynkowych i środowiskowych. Chodzi o automatyzację i robotyzację produkcji oraz wdrażanie rozwiązań związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym. Szansę na nowe inwestycje zyskają również firmy z branży turystycznej. Dzięki pożyczkom rozwiną i doposażą hotele, restauracje, czy wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego.

FERS dla rozwoju umiejętności

Natomiast, w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego zaprojektowano działanie pn. Kadry nowoczesnej gospodarki, którego celem jest rozwój kwalifikacji i umiejętności pracowników przedsiębiorstw. Realizowane będą m.in. działania szkoleniowe oraz doradcze w zakresie: dostosowania się do zmian gospodarczych lub w związku z okresowymi trudnościami, a także wsparcie przedsiębiorstw rozpoczynających ponownie działalność gospodarczą, czy szkolenia i doradztwo przy wdrażaniu Europejskiego Aktu o Dostępności. Z uwagi na zmiany demograficzne oraz na rynku pracy,  pracodawcy będą mogli uzyskać pomoc w przygotowaniu się do wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmie w tym zakresie.

Podczas spotkania przedsiębiorcy mogli skorzystać z pomocy ekspertów PARP, przedstawicieli punktu informacyjnego funduszy europejskich (PIFE) i Enterprise Europe Network (EEN).

Źródło: MFiPR

Wróć