Wiadomości

Gaspol Sędziszów


GASPOL SA uroczyście otworzył kolejny obiekt kluczowy dla rynku LPG w Polsce.

GASPOL SA, lider rynku LPG w Polsce, otworzył terminal przeładunkowy gazu płynnego w Sędziszowie w województwie świętokrzyskim.

WIĘCEJ czytaj we wrześniowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne". Jeśli szukasz ofert gazu, przyjdź na organizowane wyłącznie przez Polską Izbę Paliw Płynnych XXVII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2020, na terenie EXPO XXI, Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14

Uroczystość poprowadził Sylwester Śmigiel, Prezes Zarządu GASPOL SA. W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i lokalnych. Terminal, mający zdolność magazynowania 4000 m³ LPG, jest kolejną kluczową dla tego rynku inwestycją zrealizowaną przez GASPOL.

Nowy terminal GASPOLU jest dla południowej Polski bardzo istotną inwestycją. Będzie realizować szereg procesów technologicznych, w tym magazynowanie gazu, rozładunek i załadunek cystern kolejowych szerokotorowych i normalnotorowych, załadunki i rozładunki cystern drogowych, napełnianie butli i odsiarczanie gazu. Uroczystość otwarcia terminalu w Sędziszowie uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz lokalnych, m.in. Agata Wojtyszek, Wojewoda Świętokrzyski, Paweł Faryna, Starosta Powiatu Jędrzejowskiego i burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek.

 – Rozpoczęcie działań w Sędziszowie to kolejny krok naszej firmy w rozwoju infrastruktury przeładunkowej, poza dwoma naszymi terminalami: morskim w Gdańsku, do którego sprowadzamy surowce z rejonu Morza Północnego, i kolejowym w Małaszewiczach, gdzie przeładowujemy gaz z kierunków wschodnich. Terminal w Sędziszowie to dla nas ważna inwestycja, naturalny wkład w rozwój regionu i rynku LPG w Polsce – powiedział Sylwester Śmigiel, Prezes Zarządu GASPOL SA. – Dziękuję bardzo burmistrzowi Sędziszowa Wacławowi Szarkowi i władzom powiatu za nieocenione wsparcie – dodał.

 W terminalu GASPOLU w Sędziszowie będzie można magazynować łącznie 4000 m3 LPG, czyli równowartość około 1600 t gazu. Obiekt powstał na działce o powierzchni 95 000 m2.

 Instalacja ma możliwości przeładunkowe autocystern przy wykorzystaniu 3 stanowisk wyposażonych w wagi samochodowe. Wydajność w tym obszarze szacowana jest na 70 autocystern na dobę o łącznej pojemności 1400 t.

 Wydajność operacyjna rozlewni w zakresie napełniania butli 11 kg to 1100 butli na godzinę, co daje około 2000 t gazu na miesiąc przy jednozmianowym systemie pracy. Wydajność ta jest możliwa dzięki zastosowaniu 23-stanowiskowej karuzeli napełniającej połączonej z całą linią technologiczną, transporterami, urządzeniami sprawdzającymi jakość napełnienia butli, szczelności zaworów i innymi urządzeniami wspierającymi. Ponadto rozlewnia wyposażona jest w system nalewarek i innych urządzeń obsługujących butle przemysłowe i turystyczne.

 Na terenie terminalu znajduje się także laboratorium do badania parametrów gazu. Do dystrybucji trafia gaz spełniający wymogi najwyższej jakości.

 Zgodnie z polityką GASPOLU terminal w Sędziszowie spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Dla potrzeb zabezpieczenia przeciwpożarowego wybudowane zostały zbiorniki ppoż. o łącznej pojemności 2200 m³ oraz pompownia pożarowa wyposażona w 3 podstawowe agregaty ppoż. o wydajności 350 m3 wody na godzinę oraz jednym rezerwowym o wydajności 500 m3 wody na godzinę. Pompownia połączona jest z siecią hydrantową oraz instalacjami zraszaczowymi.

 Do budowy instalacji technicznych wykorzystano 4600 m rur dla instalacji głównej oraz 1200 m rur dla instalacji odsiarczania. Dodatkowo 1100 m rur użyto do budowy instalacji sprężonego powietrza, 1000 m rur naziemnych do instalacji zraszaczowych oraz 2400 m orurowania do ułożenia podziemnych sieci wodnych. Na terenie terminalu znajduje się 40 000 m2 utwardzonych dróg i placów. Wybudowana została także infrastruktura kolejowa – szerokotorowa i normalnotorowa o łącznej długości 3,5 km.

 Rozruch terminalu gazowego GASPOLU nastąpi w czerwcu. W terminalu znajdą zatrudnienie mieszkańcy Sędziszowa i okolic. Inwestycja umożliwi import gazu szerokim torem ze Wschodu lub torem europejskim z terminalu morskiego w Gdańsku.

 ***

GASPOL to firma oferująca wydajne paliwa o niskiej emisyjności i najwyższej jakości. Zajmuje się sprzedażą i dystrybucją gazu płynnego (LPG), skroplonego gazu ziemnego (LNG), bezwonnych mieszanin gazowych m.in. do produkcji aerozoli, sprzedażą urządzeń grzewczych: kotłów gazowych, grillów gazowych, parasoli grzewczych, nagrzewnic i wielu innych.

GASPOL oferuje rozbudowane usługi bazujące na LPG – domowe i przemysłowe instalacje zbiornikowe, butle z gazem, sieci gazowe na LPG, sprzedaż hurtową FCA i autogaz.

Spółkę GASPOL w 1991 r. założyli przedstawiciele Przedsiębiorstwa Gazyfikacji Bezprzewodowej wraz z holenderską firmą SHV (Steenkolen Handels-Vereeniging) z siedzibą w Utrechcie w odpowiedzi na pilną potrzebę zapewnienia dostaw gazu na nowo powstający w Polsce wolny rynek.

Źródło: GASPOL SA

Wróć


Fatal error: Uncaught exception Exception with message Query error: Table './pipp_www/tl_search_index' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed (DELETE FROM tl_search_index WHERE pid='2827') thrown in system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php on line 283
#0 system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php(254): Contao\Database\Statement->query()
#1 system/modules/core/library/Contao/Search.php(291): Contao\Database\Statement->execute('2827')
#2 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(310): Contao\Search::indexPage(Array)
#3 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(121): Contao\FrontendTemplate->addToSearchIndex()
#4 system/modules/core/pages/PageRegular.php(189): Contao\FrontendTemplate->output(true)
#5 index.php(260): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#6 index.php(444): Index->run()
#7 {main}