Strefa przedsiębiorcy

Grupa MOL inwestuje w biznes detaliczny na Słowacji i Węgrzech


  • Zgodnie z założeniami strategii MOL 2030+, firma rozwija segment usług konsumenckich
  • Wchodząca w skład Grupy MOL spółka Slovnaft nabyła na Słowacji 16 stacji benzynowych, działających obecnie pod marką Lukoil
  • MOL przejął również spółkę zarządzającą siecią restauracji Marché na Węgrzech

Warszawa, 24 marca 2021 r. Grupa MOL poinformowała o przejęciu przez swoją spółkę Slovnaft 100 proc. udziałów w spółce Normbenz Slovakia s.r.o. od cypryjskiej Normeston Group. Transakcja obejmuje 16 stacji benzynowych, działających na terenie Słowacji pod marką Lukoil. MOL zawarł również umowę z Marché International AG na przejęcie spółki prowadzącej 9 restauracji pod marką Marché na Węgrzech.

Obie umowy odzwierciedlają założenia zaktualizowanej kilka tygodni temu strategii MOL 2030+, zakładającej m.in. rozwój segmentu usług konsumenckich.

„Dalszy rozwój oferty detalicznej oraz wzmocnienie naszej sieci stanowią część zaktualizowanej strategii Grupy i wpisują się w nasze ambicje zajęcia pozycji lidera, jeśli chodzi o sprzedaż paliw i ofertę konsumencką. W tym celu stale poszukujemy nowych możliwości. Rozszerzenie naszej sieci o kolejnych 16 stacji na Słowacji umożliwia wzmocnienie naszej obecności w tym kraju i udostępnienie naszej oferty konsumenckiej w ramach konceptu Fresh Corner na kolejnych stacjach Slovnaft. Przejęcie firmy prowadzącej restauracje Marché na Węgrzech otwiera z kolei przed MOL zupełnie nowe możliwości w zakresie oferty gastronomicznej, otwierając ją na nowych klientów – powiedział Péter Ratatics, wiceprezes ds. segmentu usług konsumenckich w Grupie MOL.

Inwestycja w 100 proc. udziałów w Normbenz Slovakia s.r.o. wiąże się z przejęciem 16 stacji benzynowych, działających dotychczas pod marką Lukoil na terenie Słowacji. Jest to istotne uzupełnienie dotychczasowej sieci stacji firmy w tym kraju, obejmującej obecnie 254 obiekty. Sieć nadal będzie tam funkcjonować pod marką Slovnaft. Plan firmy zakłada wprowadzenie na nowych stacjach konceptu Fresh Corner, obecnego już na większości stacji Slovnaftu. Transakcję zatwierdzić musi jeszcze słowacki urząd antymonopolowy (AMO).

Jeśli chodzi o przejęte restauracje Marché, spośród dziewięciu, których dotyczy transakcja, siedem funkcjonuje przy stacjach MOL od ponad dekady. Przez ten czas, MOL zebrał doświadczenia niezbędne, aby prowadzić tego typu biznes w ramach własnych struktur. Docelowo, restauracje mają zostać włączone do działalności spółki w ramach konceptu Fresh Corner. Transakcja oczekuje jeszcze na zatwierdzenie przez węgierski urząd antymonopolowy (GVH)

Kocept Fresh Corner został wprowadzony na rynek w 2015 r., oferując kierowcom świeże przekąski, kawę czy kanapki, jako uzupełnienie oferty paliwowej. Obecnie sieć składa się z 995 punktów, a sam koncept mocno przyczynił się do rekordowych wyników spółki w segmencie usług konsumenckich, dodając do wyniku EBITDA Grupy ok. 510 mln USD w roku 2020.

Wróć