Wiadomości

Grupa ORLEN wzmacnia strukturę zarządzania w Czechach


Zaplanowane na najbliższe tygodnie połączenie spółki Benzina, lidera sprzedaży detalicznej paliw na rynku czeskim z Unipetrol RPA - wiodącym producentem wyrobów rafineryjnych i petrochemicznych w Czechach, to kolejny krok w trwającym od kilku lat procesie optymalizacji struktury aktywów Grupy ORLEN w Czechach. Planowane działania optymalizacyjne, które wzmacniają pozycję Unipetrol na rynku czeskim, stają się możliwe między innymi dzięki wcześniejszemu przejęciu aktywów rafineryjnych od Shell i Eni. Działanie to jest zgodne z celami przyjętymi w strategii PKN ORLEN, która zakłada sukcesywną optymalizację struktury grupy kapitałowej. 

Połączenie spółek ma na celu lepsze dostosowanie Grupy Unipetrol do funkcjonowania na bardzo konkurencyjnym rynku czeskim i nowych wyzwań biznesowych. Według strategicznych założeń PKN ORLEN, wykorzystanie efektów synergii pomiędzy konsolidowanymi podmiotami zwiększy efektywność ekonomiczną prowadzonych działań biznesowych i pozwoli na dalszą poprawę doskonałości operacyjnej Grupy ORLEN. 

Wkroczyliśmy w kolejny etap realizacji naszej strategii w obszarze optymalizacji struktury Grupy Kapitałowej. Skuteczność prowadzonych od kilku lat działań integracyjnych w Polsce i w Czechach znajduje potwierdzenie we wzroście wartości naszych aktywów. Jesteśmy przekonani, że ekonomia skali oraz kompatybilność części obszarów biznesowych stanowi klucz do wypracowania konkurencyjności kosztowej i sprostania wymogom stale zmieniającego się rynku, na którym sukcesywnie wzmacniamy swoją pozycję.  – podsumowuje Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.  

Na przestrzeni ostatnich lat w ramach szerszego procesu optymalizacji struktur Grupy ORLEN podjęto decyzje między innymi w sprawie konsolidacji aktywów spółek świadczących usługi w zakresie ochrony środowiska czy produkcji i hurtowej sprzedaży paliw tworząc jedną z największych w kraju organizacji handlowych multifuels. 

W Czechach, w wyniku przewidzianego połączenia główną spółką pozostanie Unipetrol RPA. Proces ten nie będzie miał wpływu na działalność operacyjną realizowaną obecnie przez łączące się podmioty. 

 

 

WIĘCEJ: czytaj w kolejnych wydaniach miesięcznika „Paliwa Płynne” 

XXIII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2016, 11-13 maja 2016 r. EXPO XXI Warszawa   

 

Organizator:

 

(opr.pb)

Wróć