Wiadomości

14. Konferencja – Paliwa z odpadów


W dniach 11÷12 czerwca 2024 r. w Zawierciu odbyła się 14. Konferencja Paliwa z odpadów, organizowana przez firmę Abrys.

Główny zakres tematyczny konferencji obejmował zagadnienia dotyczące zmian prawnych odnośnie rynku RDF, wpływu rosnącej liczby instalacji termicznego przekształcania odpadów na działalność producentów paliw z odpadów oraz perspektyw dla branży paliw alternatywnych.

Instytut Technologii Paliw i Energii był partnerem naukowym Konferencji.

Ze strony Instytutu w konferencji udział wzięli dr inż. Aleksander Sobolewski – Dyrektor, dr inż. Tomasz Iluk oraz mgr inż. Edyta Misztal, którzy przedstawili referaty: Odpady – niechciane dziecko cywilizacji XXI wieku?, Analiza ekonomiczna ITPO zintegrowanej z układem wychwytu CO2. Analiza przypadku oraz Badania właściwości paliw z odpadów – doświadczenia praktyczne.

Dyrektor A. Sobolewski podczas Konferencji przeprowadził również wywiad z Panią posłanką Gabrielą Lenartowicz, przewodniczącą sejmowej podkomisji do spraw monitorowania gospodarki odpadami. Tytuł wywiadu 1 na 1 – Paliwa z odpadów – o co walczymy? 

Link do aktualności >>> tutaj <<<

Źródło: Instytut Technologii i Paliw Alternatywnych - Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

Wróć