Prawo

Instrukcja rejestracji na PUESC dla potrzeb dokonywania zgłoszeń do rejestru SENT


Zgodnie z treścią  „INSTRUKCJI REJESTRACJI NA PUESC DLA POTRZEB DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ DO REJESTRU SENT (e-Przewóz)” (obowiązującej od dnia 28 kwietnia 2017 r.) termin do uzyskania rejestracji zaawansowanej na platformie PUESC został wydłużony o 3 miesiące od dnia rozpoczynającego obowiązywanie ustawy. Obowiązek uzyskania rejestracji powstał z dniem 18 kwietnia 2017 r. wraz z wejściem w życie nowych przepisów. Prolongata terminu na uzyskanie konta zaawansowanego upływa więc 18 lipca 2017 r. Poniżej przekazujemy Państwu link do wspomnianej instrukcji.

 https://puesc.gov.pl/documents/10180/75428865/SENT+instrukcja+rejestracji+na+PUESC_20170428.pdf/ abf4c38c-0752-4d22-a2a0-d25947ad9ce5

Jednocześnie wskazujemy, iż obowiązkiem uzyskania dostępu zaawansowanego objęte są wyłącznie podmioty wysyłające oraz podmioty odbierające, które są jednocześnie podmiotami zgłaszającymi przewóz do rejestru PUESC/SENT.

Obowiązek ten nie dotyczy więc:

1) podmiotu odbierającego obowiązanego jedynie do uzupełniania zgłoszenia o informację o odbiorze towarów,

2) podmiotu prowadzącego stacje paliw bez względu na formę prawną prowadzonej działalności (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółka prawa handlowego),

3) przewoźnika dokonującego zgłoszeń przewozu towarów w ramach tranzytu,

4) przewoźnika uzupełniającego zgłoszenia.

Te podmioty, tak jak dotychczas, muszą posiadać jedynie dostęp na poziomie podstawowym.

oprac. adw. Maksymilian Graś

Wróć