Prawo

Intensywne kontrole przewozów towarowych na drogach


  • Służba Celno-Skarbowa realizuje intensywne działania kontrolne na drogach województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.
  • Funkcjonariusze sprawdzają prawidłowość  przewozu towarów samochodami ciężarowymi.
  • Kontrole nie obejmują samochodów osobowych ani przewozów osobowych (autobusów).

Celem prowadzonych działań jest weryfikacja prawidłowości dokonywanego obrotu towarowego wyrobami energetycznymi, alkoholem i suszem tytoniowym, tekstyliami oraz wyrobami pochodnymi, które mogą być wykorzystane jako paliwo silnikowe bądź jego komponent.  Dlatego funkcjonariusze KAS kontrolują samochody ciężarowe, szczególnie plandeki, chłodnie i kontenery.

Jak poinformowała PAP rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Ewa Markowicz, skontrolowano ok. 1,2 tys. ciężarówek. Ujawniono kilka przypadków złamania prawa, m.in. próbę wwiezienia do kraju oleju smarowego bez wymaganego zgłoszenia w systemie SENT. Na kierowcę ciężarówki nałożono mandat w wysokości 7,5 tys. zł, a przewoźnikowi grozi kara nie niższa niż 20 tys. zł. W tym samym miejscu zatrzymano nielegalny transport odpadów komunalnych z Holandii. W przypadku innych transportów, które budziły wątpliwości funkcjonariuszy, rozpoczęto procedury weryfikacji dokumentacji.

Kontrole odbywają się na parkingach lub wydzielonych pasach drogi, na które kierowani są kierowcy. Sprawdzane są dokumenty przewozowe oraz ładunek samochodów. W trakcie kontroli możliwe jest czasowe spowolnienie ruchu na pasach jedni przeznaczonych dla ciężarówek. Służba Celno-Skarbowa na bieżąco monitoruje sytuacje na drogach województwa i stara się prowadzić działania w sposób jak najmniej uciążliwy dla kierowców. Działania mają charakter cykliczny i realizowane będą w oparciu o analizę ryzyka prowadzoną przez KAS.

Źródło: KAS/PAP

Wróć