Wiadomości

Jacek Krawiec prezesem PKN Orlen


Rada Nadzorcza PKN Orlen dokonała w czwartek, 24 marca br. wyboru zarządu na kadencję 2011-2014. Po raz pierwszy w historii spółki decyzją RN nastąpiła reelekcja na stanowisku prezesa zarządu. Funkcję ponownie obejmie  Dariusz Jacek Krawiec kierujący PKN Orlen od 2008 r. Na dotychczasowych stanowiskach pozostali również wiceprezes ds. finansów Sławomir Jędrzejczyk oraz członkowie Krystian Pater (ds. rafinerii) i Marek Serafin (ds. petrochemii). Nowym członkiem została Grażyna Piotrowska-Oliwa, która będzie odpowiadała za sprzedaż. Wcześniej była m.in. prezesem PTK Centertel i wiceprezydentem Konfederacji Pracodawców Polskich.

- Decyzja RN jest dowodem uznania i zaufania dla naszych działań, a także potwierdzeniem słuszności obranego kierunku rozwoju PKN Orlen - powiedział Jacek Krawiec.
- Rada doceniła to, że pierwszy etap pięcioletniej strategii PKN Orlen został w pełni zrealizowany, a firma jest obecnie bardzo dobrze przygotowana do budowy kompetencji w nowych obszarach. Poprzednia kadencja przypadła na wyjątkowo trudny okres światowego kryzysu finansowego. Jednakże, mimo niesprzyjających warunków makroekonomicznych, udało nam się znacząco poprawić sytuację finansową, co spotkało się z uznaniem inwestorów i zostało pozytywnie ocenione przez rynek. Jestem pewien, że zachowanie ciągłości w zarządzaniu będzie miało korzystny wpływ na umocnienie pozycji rynkowej największej polskiej firmy – dodał Krawiec.

Wybrany zarząd PKN-u rozpocznie działalność od początku nowej kadencji, tj. po walnym zgromadzeniu, które przyjmie sprawozdanie za rok 2010.


Rada Nadzorcza podjęła decyzję o kontynuowaniu konkursu na stanowisko Członka Zarządu ds. Wydobycia Ropy (Upstream), we współpracy z wcześniej wybranym doradcą personalnym.

Jednocześnie Rada Nadzorcza podjęła decyzję o zamknięciu konkursu na stanowisko Członka Zarządu ds. Zarządzania Łańcuchem Wartości bez wyłonienia kandydata.

Wróć