Prawo

Jednolity tekst ustawy o zapasach ropy naftowej


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

DZIENNIK USTAW 2023 R. POZ. 1650

>>>LINK<<<

Wróć