Wiadomości

Jest ropa dla Możejek

Na początku września br. PKN Orlen zawarł umowę typu spot z B.V. Amsterdam, Geneva Branch („Gunvor”)  na dostawę ropy naftowej do AB Orlen Lietuva. Szacunkowa wartość netto umowy to ok. 55,72 mln USD (ok. 172 mln zł wg kursu NBP 2 września br.).
Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN Orlen a Gunvor od 22 czerwca do 2 września 2010 roku wynosi 609,75 mln USD (ok. 1917 mln zł).

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez PKN Orlen z Gunvor od 22 czerwca do 2 września 2010 roku jest umowa z 11 sierpnia 2010 roku o wartości ok. 58,16 mln USD (czyli ok. 178 mln zł) i dotyczyła dostawy ropy naftowej do AB Orlen Lietuva.

 

(zp)

Źródło: PKN Orlen

Wróć