Prawo

KAS odzyskała od spółki 12 mln zł zaległego podatku CIT


  • Opolska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) skontrolowała rozliczenia CIT w firmie z branży motoryzacyjnej.
  • Kontrolerzy KAS wykryli, że firma unikała opodatkowania podatkiem u źródła dywidend wypłaconych do Luksemburga.
  • W efekcie kontroli KAS, spółka wpłaciła do budżetu państwa 12 mln zł należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Opolska KAS przeprowadziła kontrolę, w której zakwestionowała zwolnienie od podatku z tytułu wypłaconej dywidendy. Kontrolerzy ustalili, że polska firma nie miała podstaw do zakwalifikowania wypłaconej dywidendy na rzecz zagranicznego właściciela z Luksemburga jako zwolnionej od opodatkowania. Dowody wskazywały, że przy wypłacie dywidendy za granicę przez kontrolowaną firmę, nie zostały spełnione przesłanki do zwolnienia z opodatkowania CIT.

Spółka zgodziła się z wynikiem kontroli. Złożyła korektę deklaracji i dobrowolnie wpłaciła zaległy podatek wraz z odsetkami na łączną kwotę ponad 12 mln zł.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

Wróć