Wiadomości

Kolejne zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej działającej w ramach tzw. karuzel podatkowych


Prokuratura Okręgowa w Zamościu prowadzi śledztwo (sygn. PO V Ds. 10.2016) dotyczące działalności szeregów podmiotów gospodarczych, krajowych i zagranicznych, które zajmowały się fikcyjnym obrotem towarem i oszustwami karuzelowymi od października 2014 r. do grudnia 2016 r.

15 i 16 maja 2017 r. doszło do kolejnych zatrzymań podejrzanych w sprawie, o której informowano już w lutym (http://www.zamosc.po.gov.pl/komunikat-dot-sprawy-po-v-ds-10-2016,205.html). Czynności zatrzymań i przeszukań, zlecone przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu zostały zrealizowane przy udziale funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Zarząd w Lublinie, Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie oraz funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej z Krakowa i Lublina.

Łącznie zatrzymano 24 osoby, którym prokurator przedstawił zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 § 1 kk) oraz doprowadzenia do strat na szkodę Skarbu Państwa na skutek pozornych transakcji handlowych bejcą ognioodporną, panelami słonecznymi i ogniwami fotowoltaicznymi, w wyniku czego dochodziło do nienależnego zwrotu lub braku wpłaty należnego podatku VAT (art. 286 § 1 kk, art. 76 § 1 kks). Zatrzymane osoby pełniły w ujawnionej karuzeli podatkowej rolę tzw. „słupów”, jak też „buforów” i „brokerów”. Szacunkowa wartość uszczupleń na szkodę Skarbu Państwa z tytułu działalności tych podejrzanych wynosi około 14 mln zł.

W trakcie czynności zabezpieczono na poczet przyszłych kar mienie podejrzanych na łączną kwotę ponad 8 mln zł. Wobec 6 podejrzanych Sąd Rejonowy w Zamościu na posiedzeniach 17 i 18 maja 2017 r. zastosował tymczasowe aresztowania. W stosunku do pozostałych podejrzanych prokuratorzy zastosowali dozory Policji oraz poręczenia majątkowe w łącznej kwocie przekraczającej 100 000 zł.

- Sprawa w dalszym ciągu traktowana jest jako rozwojowa. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i prokuratorskie zarzuty - informuje Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik

Wróć