Strefa przedsiębiorcy

Kolejny, ważny sukces Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców!


Po  interwencji Rzecznika Sąd Okręgowy w Szczecinie przyznaje rację przedsiębiorcy w sporze z ZUS.

Przedsiębiorca korzystający z Małego ZUS Plus w związku z czasowym podjęciem umowy o pracę dokonał wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności gospodarczej. Po ustaniu umowy o pracę ponownie zaczął korzystać z „małego ZUS-u”. Gdy na początku kolejnego roku zgłosił chęć dalszego korzystania z niego, ZUS odrzucił deklarację argumentując, że przedsiębiorca wykorzystał już okres 36 miesięcy korzystania z ulgi. Jak się okazało, do okresu tego zaliczono miesiące, w których działalność gospodarcza była wyrejestrowana. ZUS twierdził, że w dokumentach wyrejestrowujących z ubezpieczeń przedsiębiorca wskazał kod 0590 i że kod ten powoduje, że okres wyrejestrowania zalicza się do okresu korzystania z Małego ZUS Plus.

Od decyzji tej odwołanie złożył zarówno Rzecznik, jak i przedsiębiorca. W dniu 12 stycznia 2024 Sąd Okręgowy wydał wyrok zmieniający decyzję ZUS zgodnie z odwołaniem Rzecznika. W ustnych motywach wyroku Sąd wskazał, że w całości i bez żadnych zastrzeżeń podziela stanowisko Rzecznika i że w zakresie, w jakim Rzecznik przedstawił wynik wykładni ustawy przyjmuje go jako uzasadnienie wyroku.

Adam Abramowicz podkreśla: ” Czas już, aby ZUS zaczął stosować Konstytucję Biznesu, która wskazuje wprost, że jeżeli występują niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego, organ rozstrzyga je na korzyść przedsiębiorcy. ZUS robi odwrotnie angażując czas przedsiębiorcy oraz generując niepotrzebne koszty sądowe.”

Źródło: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Wróć