Wiadomości

Komunikat cenowy Polskiej Izby Paliw Płynnych, 17 listopada 2010 r.

 Średnie ceny paliw w Polsce 17 listopada 2010 r. kształtowały się na poziomie 4,38 zł za litr ON, 4,59 zł/l Pb95 i 2,31 zł/l LPG. Oznacza to, że od ostatniego tygodnia (notowanie z 10 listopada br.) ceny ON i Pb95 wzrosły o 4 gr/l, a cena LPG się nie zmieniła.

W porównaniu z III kwartałem br. średnie ceny detaliczne ON wzrosły o 3 gr/l, Pb95 zmniejszyły się o 1 gr/l, a LPG kształtują się na poziomie +12 gr/l. Od dotychczasowej średniej II półrocza 2010 r. wartości te zmieniły się zaś następująco: +0,3; 0; +0,08, a I półrocza: +0,20; +0,06; +0,12.

Od ubiegłego tygodnia pomiędzy poszczególnymi stacjami nie zmieniła się rozpiętość cenowa ON (4,11-4,61 zł/l) i LPG (2,12-2,52 zł/l), a o 7 gr/l zmniejszyła Pb95 (z 4,25-4,82 do 4,32-4,82 zł/l).

Ceny paliw w Polsce 17.11.2010 r. – (zł/l)    
    min.    śr.    maks.
ON    4,11    4,38    4,61
Pb95    4,25    4,59    4,82
LPG    2,12    2,31    2,52

Po wydarzeniach ostatniego tygodnia na światowych rynkach opadły emocje. Znów umacnia się amerykańska waluta. Euro pozostaje na względnie stabilnym poziomie. Ropa po dotknięciu granicy 90 USD/b powróciła do poziomu 84 USD/b i prawdopodobnie nie zmieni się to radykalnie w najbliższym czasie. Jak pisaliśmy tydzień temu - kanał 70-80 USD/b jest najbardziej prawdopodobny. Chyba że Chiny zaprzestaną deprecjacji yuana, a popyt na światowych rynkach przewyższy podaż.

Od ub. tygodnia PKN Orlen podwyższył ceny benzyn: Pb95 +51 i Pb98 +54 zł/t i ONG Ekoterm Plus: +21 zł/t, a o 34 zł/t obniżył ceny ON (w tym B100, Arktycznego 2 i Miejskiego Super). Tym samym średnie ceny ww. paliw w ostatnim tygodniu mają poziom: 3528, 3662, 2365, 3391, 3291, 3561, 3631 zł/t. W odniesieniu do średniej I półrocza 2010 r. oznacza to: -22, -19, +172, +111, +209, 0, +183 zł/t.

W Lotosie w ub. tyg.: Pb95 +61; Pb98 +64, ON (w tym B100 oraz I Z-40) -30, ON grzewczy Red +21 zł/t. Co kształtuje średnie ceny tygodnia na poziomie: 3522, 3659, 3403, 3572 i 2371 zł/t. Od średniej I półrocza 2010 r. oznacza to: +13, +30, +162, +206, +206 zł/t. Od początku roku najwięcej (+395 zł/t) zmieniła się cena orlenowskiego Oleju Miejskiego Super (zwykły ON +235 zł/t). W tym samym okresie cena lotosowskiego I Z-40 wzrosła o 247 zł/t (zwykły ON: +157 zł/t), co oznacza, że wobec zwykłego ON pozostaje więc wciąż w takich samych relacjach cenowych jak jego PKN-owski odpowiednik (porównywalne parametry TZZF i mętnienia) - ON Arktyczny 2: +170 zł/t.

Miasto    ON    Zmiana    Pb95    zmiana    LPG    zmiana
Białystok    4,41    0,05    4,57    0,05    2,3    0,00
Bydgoszcz    4,3    0,06    4,53    0,04    2,29    -0,01
Gdańsk    4,46    0,06    4,66    0,06    2,37    0,00
Katowice    4,31    0,06    4,51    0,07    2,25    0,00
Kielce    4,33    0,02    4,61    0,04    2,28    -0,01
Kraków    4,33    0,05    4,46    0,06    2,24    0,00
Lublin    4,43    0,07    4,62    0,03    2,27    0,00
Łódź    4,43    0,08    4,67    0,08    2,24    0,00
Olsztyn    4,48    0,04    4,68    0,02    2,32    0,00
Opole    4,5    0,06    4,69    0,06    2,31    0,00
Poznań    4,22    0,00    4,41    0,00    2,37    0,00
Rzeszów    4,36    0,01    4,54    -0,01    2,28    -0,02
Szczecin    4,41    0,03    4,62    0,05    2,35    -0,01
Warszawa    4,44    0,04    4,61    0,01    2,35    0,00
Wrocław    4,33    0,05    4,47    0,06    2,32    0,00
Zielona Góra    4,5    0,05    4,64    0,06    2,36    -0,01
Źródło: Polska Izba Paliw Płynnych            

Monitorując rynek, Izba Paliw najniższe ceny oleju napędowego ponownie odnotowuje w Poznaniu: 4,22 zł/l (od początku roku +0,37 zł/l i bez zmian od ubiegłego tygodnia) i Bydgoszczy: 4,3 zł/l (+0,37 zł/l od początku roku i +0,06 zł/l od ub. tygodnia). Niewiele drożej, 4,31 zł/l jest w Katowicach (zmiany: +0,38 i +0,06 zł/l). Najdrożej, 4,50 zł/l było na stacjach w Zielonej Górze (+0,58 i +0,05 zł/l) i Opolu (+0,52 i +0,06 zł/l). Niewiele taniej, 4,48 zł/l, w Olsztynie (+0,48 i +0,04 zł/l). Największe wahania (+0,08 zł/l) od ostatniego notowania dotyczą Łodzi (4,43 zł/l); a w skali roku (+0,58 zł/l) Zielonej Góry.

 

Najtańszą benzynę bezołowiową, 4,41 zł/l, ma Poznań (bez zmian od ub. tygodnia i +0,15 od początku roku). Następny w kolejności Kraków to już poziom 4,46 zł/l (+0,06 i +0,26 zł/l). Drogo jest w Opolu (4,69 zł/l; zmiany: +0,06 zł/l i +0,25 zł/l) i Olsztynie (4,68 zł/l; +0,02 i +0,30 zł/l). Wysokie średnie mają też Łódź (4,67 zł/l; zmiany: +0,08 i +0,34 zł/l) i Gdańsk (4,66 zł/l; zmiany: +0,06 i +0,33 zł/l). Cena Pb95 podlegała ostatnio największym wahaniom w Łodzi (+0,8 zł/l) i Katowicach (+0,07 zł/l), a od początku roku w Zielonej Górze (+0,47 zł/l).

 

Najkorzystniej, po 2,24 zł/l, zatankować LPG można było w Krakowie (od początku roku: +0,16 zł/l) i Łodzi (od początku roku: +0,13 zł/l). Niewiele drożej było w Katowicach (2,25 zł/l; od początku roku: +0,11 ). Najwięcej,  2,37 zł/l, płacono w Poznaniu i Gdańsku (w obu miastach od początku roku: +0,19 zł/l). Niewiele taniej, 2,36 zł/l, było w Zielonej Górze (zmiany: -0,01 i +0,28 zł/l). Rynek autogazu ponownie udowadnia, że jest zawieszony w próżni, bez wyraźnej tendencji zmian. Gdzieniegdzie tylko występują niewielkie spadki (o 1-2 gr/l). W skali roku najwięcej, bo aż o +0,28 zł/l zmieniła się cena autogazu w Zielonej Górze.

Wróć