Wiadomości

Komunikat cenowy Polskiej Izby Paliw Płynnych, 30 marca 2011 r.

Średnie detaliczne ceny paliw w Polsce 30 marca 2011 r. kształtowały się na poziomie 5,04 zł za litr ON, 5,09 zł/l Pb95 i 2,56 zł/l LPG. Od ostatniego tygodnia (notowanie z 23 marca 2011 r.) oznacza to wzrost: ON +3 gr/l, Pb95 +4 gr/l. Cena LPG nie zmieniła się.  

 

Zwiększa się różnica cen detalicznych ON i Pb95 – do 5 gr/l (było 4 gr/l). Przy utrzymującej się tendencji wzrostu cen wszystkich paliw zmniejsza się atrakcyjność autogazu – jego cena detaliczna stanowi obecnie 49,77% ceny benzyny (w ubiegłym tygodniu było 49,23%) i 49,25% oleju napędowego (było 48,87%). Mimo wzrastającego zainteresowania biodieslem jego średnie ceny utrzymują się na stacjach w granicach 4,29 zł/l. O 8 gr zwiększyła się pomiędzy poszczególnymi stacjami rozpiętość cenowa ON (z  22 na 30 gr), a o 1 gr LPG (z48 na 49 gr), zaś o 4 gr/l zmniejszyła w wypadku Pb95 (z 29 na 25 gr).

 

Wobec danych z lutego br. notowania z tygodnia 23-30 marca br. kształtują się następująco: ON +36 gr/l, Pb95 +27 gr/l, LPG -8 gr/l; od stycznia br.: +34, +20  i -10 gr/l; od średnich 2010 r.: +74 gr/l, +51 gr/l  i +32 gr/l, a średnich ostatnich 5 lat: +1,02, +0,78 i +0,45 zł/l. Ceny na stacjach niezależnych różnią się od koncernowych: Pb95 -5 gr/l; Pb98 -17 gr/l; ON -6 gr/l;  LPG -4 gr/l.

 

Ceny paliw w Polsce 30.03.2011 r. (zł/l)

 

 

min.

śr.

maks.

ON

4,89

5,04

5,19

Pb95

4,95

5,09

5,20

LPG

2,34

2,56

2,83

Źródło: Polska Izba Paliw Płynnych

 

 

Najniższe ceny oleju napędowego, 4,97 zł/l mamy w Bydgoszczy (zmiana od ubiegłego tygodnia:
-2 gr/l, a od początku roku +32 gr/l). We wszystkich pozostałych województwach ceny średnie zaczynają się od 5,01 zł/l. Taką średnią mają Kraków (b.z. i +34 gr/l) i Lublin  (+4 i +28 gr/l). W Katowicach jest już 5,03 zł/l (+1 i + 30 gr/l). Najdroższa jest Zielona Góra (5,13 zł/l; +9 i +32 gr/l). Dużo tańsze są Wrocław (5,09 zł/l ;+7 i +36 gr/l) i Olsztyn (5,08 zł/l ;+1 i +26 gr/l). Od ubiegłego tygodnia największe wzrosty,+9 gr/l, ma Zielona Góra. Od początku roku największe wahania są w Poznaniu (+41 gr/l).

 

Bydgoszcz ma również najtańszą benzynę bezołowiową, 5,05 zł/l (zmiany: -+3 i +18 gr/l).  Kraków i  Lublin to już 5,06 zł/l (zmiany odpowiednio: +2, +21 oraz +4, +12 gr/l), a w Kielcach 5,07 zł/l (+3 i +12 gr/l). Najdrożej, 5,17 zł/l,  jest w Zielonej Górze (+13 i +17 gr/l) i Wrocławiu (+11 i +23 gr/l). Nieco taniej, 5,14 zł/l, w Gdańsku (+9 i +17 gr/l), a Szczecin i Poznań to już 5,12 zł/l (zmiany odpowiednio: +6, +18 oraz +6, +30 gr/l). Od ubiegłego tygodnia największe podwyżki nastąpiły w Zielonej Górze (+13 gr/l), a od początku roku – w Poznani: +30 gr/l.

 

LPG od dłuższego już czasu najkorzystniej tankować w Rzeszowie: 2,43 zł/l (b.z. i -20 gr/l). Nadal niską średnią 2,45 zł/l mają Lublin (b.z. i -18 gr/l) i Kraków (-1 i -17 gr/l). Katowice i Olsztyn to już 2,51 zł/l (-3, -8 i -2, -15 gr/l). Najdrożej jest w Poznaniu (2,71 zł/l; -2 i +7 gr/l) i Szczecinie (2,64 zł/l; -1 i -4 gr/l). Najwięcej, bo o 7 gr/l, zmniejszyły się ostatnio ceny LPG w Kielcach. W skali roku najwięcej, -20 gr/l, spadły w Rzeszowie.

Miasto

ON

Zmiana

Pb95

zmiana

LPG

zmiana

Białystok

5,04

0,04

5,10

0,07

2,53

-0,01

Bydgoszcz

4,97

-0,02

5,05

0,03

2,55

-0,03

Gdańsk

5,07

0,08

5,14

0,09

2,62

-0,04

Katowice

5,03

0,01

5,10

0,03

2,51

-0,03

Kielce

5,06

0,02

5,07

0,03

2,55

-0,07

Kraków

5,01

0,00

5,06

0,02

2,45

-0,01

Lublin

5,01

0,04

5,06

0,04

2,45

0,00

Łódź

5,04

0,02

5,09

0,05

2,58

0,01

Olsztyn

5,08

0,01

5,10

0,01

2,51

-0,02

Opole

5,07

0,02

5,10

0,05

2,61

0,00

Poznań

5,06

0,03

5,12

0,06

2,71

-0,02

Rzeszów

5,04

0,00

5,10

0,03

2,43

0,00

Szczecin

5,05

0,03

5,12

0,06

2,64

-0,01

Warszawa

5,07

0,02

5,11

0,03

2,59

0,01

Wrocław

5,09

0,07

5,17

0,11

2,57

0,00

Zielona Góra

5,13

0,09

5,17

0,13

2,58

0,00

Źródło: Polska Izba Paliw Płynnych

 

 

 

 

Na polskim rynku hurtowym w tygodniu 23-30  marca br. nadal spadają ceny ON, które zanotowały swój historyczny szczyt 18 marca br. (za wyjątkiem ONG Ekoterm Plus, który najdroższy był 23-24 marca). Rosły zaś ceny benzyn, osiągając historyczne maksima 29 marca br. Od dziś jednak nastąpiły redukcje.

W PKN Orlen Pb 95 -0,1% od wartości szczytowych (tj. -4 zł/t do 4033 zł/t; 1,64% w skali tygodnia, 8% od początku roku);  Pb98 95 -0,07% (-3 zł/t do 4141 zł/t; 2,02% w skali tygodnia, 8% od początku roku).

W Lotosie Pb95 -0,17% (-7 zł/t do 4032 zł/t; 2,13% i 7,87%), Pb98 -0,1% (-4 zł/t do 4140 zł/t; 2,6% i 8,4%).

Do 108 zł/t zwiększa się różnica miedzy zwykłą benzyną bezołowiową a paliwem premium. W Orlenie relacja Pb95/98 wynosi dziś 2,61%, w Lotosie 2,68%. Tydzień temu było to 2,24-2,20%. Ponownie rośnie różnica w hurcie między benzynami a paliwem dieslowskim, osiągając poziom ponad 2,5% (PKN 2,73%: -107 zł/t, GL 2,63%; -106 zł/t). Między 16 a 19 marca br. relacje te były odwrotne, tj. ON był droższy od Pb – w Płocku 15-75 zł/t; w Gdańsku 6-71 zł/t.

W związku z nadejściem wiosny najmocniej tanieje  olej opałowy (obecnie, zgodnie z  ustawą akcyzową, która weszła w życie w marcu 2009 r., nazywany olejem NAPĘDOWYM grzewczym – ONG). Ekoterm Plus -19 zł/t: z historycznego maksimum 2906 do 2887 zł/l (14% od początku roku i 43% od początku 2010 r.). Lotos Red -13 zł/t: z 2911 do 2894 zł/l (14% od początku roku i 42% od początku 2010 r.)  

Do 3926 zł/t tanieje w obu polskich rafineriach ON (-0,86% od historycznych wartości maksymalnych 3960 zł/t). Oznacza to -14 zł/t w Orlenie (+9% od początku roku i +25% od początku 2010 r.)  i -11 zł/t w Lotosie (+9% od początku roku i +25% od początku 2010 r.). Proporcjonalnie zredukowano cenny olejów napędowych premium: Arktyczny 2 (z 4170 zł/t – maks. 18 marca br. – do 4136 zł/t; +8% od początku br.); Miejski Super (z 4240 zł/t do 4206 zł/t +8%), I Z-40 (z 4170 zł/t do 4136 zł/t +8%); oraz B100 – w płockiej rafinerii z 3552 zł/t (maks. 16 marca br.) do 3426 zł/t (+8% od początku roku), w gdańskiej z 3860 zł/t (maks. 18 marca br.) do 3826 zł/t (+6% od początku roku). Tym samym w PKN-ie od dwóch tygodni biopaliwo jest tańsze od zwykłego oleju napędowego o 500 zł/t (13%). Ceny hurtowe polskiego oddziału BP do PKN-u niezmiennie: Pb -20 i ON -30 zł/t.

Wróć