Prawo

Komunikat w sprawie stosowania przepisów dot. urządzeń do odzyskiwania par produktów naftowych I klasy ulatniających się podczas ich wydawania do zbiornika pojazdu (urządzenia VRS)


W związku z postulatami przedstawicieli branży paliwowej Ministerstwo Energii, Urząd Dozoru Technicznego oraz Urząd Regulacji Energetyki publikują wspólny Komunikat w sprawie stosowania przepisów obowiązującego prawa w zakresie wymagań dotyczących urządzeń do odzyskiwania par produktów naftowych I klasy ulatniających się podczas ich wydawania do zbiornika pojazdu.

 

Wróć